Draudzes lāsts


Cena:
Cena ar atlaidi€5,65

Apraksts

Kristitība šodien ļoti atšķiras no orģināla. Lai piedzīvotu orģinālās zīmes - brīnumus, dziedināšanas, spēku un tuvību ar ievu - mums ir jāizēta savas jūdaiskās saknes. Jo 2000 gadu laikā ir pastāvējusi nošķiršnās jūdaisma un kristietības starpā, kā rezultātā abas daļas pazaudēja brīnumdarošo spēku un tuvību ar Dievu.

Grāmata "Draudzes lāsts" atklāj, ko apsūdzētājs ir nozadzis abās pusēs un atklāj, kas notiks, kad Patiesības abas puses atkal saplūdīs vienkopus.

"... kad šī upe tur nonāks (pie jūdu un kristiešu savienošanās, jūras ūdens kļū veselīgs; it visur, kur šī upe tecēs, radīsies dzīvība." (Ecechiēla 49:9)

Kādas būs šīs jūdu un pagānu savienošanās sekas? Pasaules pestīšana. Jēzus šo pasaules glābšanas stratēģiju atklāja šādiem vārdiem: "Lai visi (jūdi un pagāni) ir viens... lai pasule ticētu..." (Jāņa ev. 17:21).

Tikai kopā kristieši un jūdi izveidos Mesijas miesu.

Sidam Rotam ir dedzīga vēlēšanās, lai cilvēki piedzīvotu Dieva spēku un iegūtu tuvību ar Viņu. Viņš ir pavadījis 35 gadus kā jūdu evaņģelizēšanas aizsācējs, stādot Mesiāniskās jūdu draudzes un piedzīvojot pārdabiskās zīmes un brīnumus. Viņa televīzijas programma "It's Supernatural" dokumentē pieredzētos brīnumus un ir redzama visā pasaulē.
Fragmenti

1 JŪDU DERĪBA.
VAI KRISTIETĪBAI IR JŪDU SAKNES? Mēs zinām, ka Jēzus bija dzimis kā jūds. Viņš dzīvoja kā jūds un nomira kā jūds. Pie krusta tika piesista šāda satura plāksnīte: “ŠIS IR JEŠUA, JŪDU ĶĒNIŅŠ” (Mat.27:37). Jēzus teica, ka Jaunā Derība ir dota tikai jūdu ļaudīm (skat.Mat.15:24). Jeremija pravietoja šo pašu lietu. “Redzi, nāks dienas,” saka Tas Kungs, “kad Es slēgšu jaunu derību ar Israēla namu un ar Jūdas namu” (Jer.31:31).

Šī jaunā derība neattiecās uz pagāniem, tā bija dota vienīgi jūdu ļaudīm. Vienīgais ceļš, kā tobrīd pagāns varēja tikt izglābts, bija, konvertējoties jūdaismā. Bet Dievs mīlēja visu pasauli un pasniedza mums daudzus pravietojumus par pagānu tautu piepulcināšanu sev. “Es tām likšu augt un apžēlošos par to, kas bija nežēlastībā... un teikšu tam, kas nebija Manas tautas... tu esi Mana tauta! - un viņš teiks Man: Tu esi mans Dievs!” (Hoz.2:25)


Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Sids Rots
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 140
Gads: 2010
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās