Jaunpiedzimšana: ko tas nozīmē?


Cena:
Cena ar atlaidi€0,95

Apraksts

Garīgās atdzimšanas izskaidrojums un apraksts. Kā apzināties un izprast savu jauno stāvokli Kristū. Kā piedzīvot jaunpiedzimšanu. Jaunpiedzimšana Ko tas nozīmē?
Fragmenti

1. nodaļa
Izprotot jaunpiedzimšanas piedzīvojumu Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa 3:16 Ceļot savu dzīvi uz stingra pamata Es ticu, ka šodien draudzē ir radusies vajadzība pēc labākas izpratnes par Bībeles sniegtajām pamatpatiesībām.

Kad fundamentālas patiesības tiek iededzinātas mūsu garā, vairāk nevarēs nākt ne velns no elles, ne viltus mācības, ne apsūdzētājs un mūs novirzīt no mūsu ceļa mērķa, no Dieva plāna un Dieva gribas īstenošanās mūsu dzīvēs. Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki atkrīt un tālāk kļūst auksti attiecībā uz savu kristīgo piedzīvojumu, ir tas, ka pamatpatiesības nekad nav viņos ņēmušas mājas vietu.

Visur, lai kur arī ietu, mēs atrodam cilvēkus, kas nāk atjaunot savas attiecības ar Dievu. Piederība draudzei nedara tevi par Dieva bērnu līdzīgi kā darbs autorūpnīcā tevi nepadara par automašīnu. Mani neinteresē, kas ir šī persona. Mani neinteresē, cik ilgi viņi ir nākuši uz baznīcu. Mani neinteresē, vai viņi ir draudzes pamatlocekļi vai nav. Tikai tas vien, ka viņi pieder baznīcai vai draudzei tos neparada par kristiešiem.

Savienotajās Valstīs cilvēki ir nepareizu uzskatu varā. Viņi domā, ka Amerika ir kristiešu tauta. Un viņi tā domā, jo viņi nav jūdi vai musulmaņi; tātad viņiem jābūt kristiešiem. Man tev ir kas ko sacīt. Kamēr tu nekļūsti piedzimis no Dieva Gara, tu neesi kristietis. Visos citos gadījumos tu atver elles vārtus plaši vaļā.

Tas ir drosmīgs apgalvojums, bet man tas ir jāpasaka. Mums sevi jāizrauj no nepareiza priekšstata par jaunpiedzimšanu. Tas Kungs reiz man sacīja: Nedomā, ka cilvēks ir kristietis tikai tāpēc, ka viņam ir liela soma ar uzrakstu “Pasmaidi, ja tu mīli Jēzu,” un uz viņa auto bampera ir kristīga satura uzlīme un viņš nes lielu Bībeli un staigā apkārt, citējot Rakstus. Nedomā, ka, to darīdami, viņi ir piedzimuši no Dieva.

Prasīju tam Kungam: “Kāpēc ir simtiem cilvēku, kas mūsu sapulcēs nāk pie altāra? Baznīcas ir pildītas ar tūkstošiem cilvēku, bet daži no viņiem ir lielākie avantūristi biznesā.” Tas Kungs man atbildēja: Daudzi no viņiem nav pat piedzimuši no jauna. Viņiem nekad nav bijis jaunpiedzimšanas piedzīvojums. Viņi nekad nav nākuši pie krusta pakājes. Viņi tikai ir nostājušies līnijā un sacījuši: “Jēzu, es apliecinu Tevi par savu Kungu un Glābēju, un viss. Viņi nekad nav piedzīvojuši izmaiņas savā sirdī.

Jaunpiedzimšana nav ārēja. Pestīšana nenāk caur prātu. Pestīšana nāk sirdī, un, kad cilvēks nāk pie Dieva ar savu sirdi uin pieņem Jēzu Kristu kā savu Kungu un Pestītāju, viņš kļūst jaunpiedzimis. Viņš ir izmainījies. Viņš ir kļuvis par jaunu radījumu Jēzū Kristū. Tā ir visaizraujošākā lieta attiecībā uz jaunpiedzimšanu. 2. Korintiešiem 5:17 saka: “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” Nevis viņš domā, ka ir; nevis varbūt viņš ir, bet viņš ir jauns radījums. Tas burtiski nozīmē jaunu būtni, kas agrāk nekad nav eksistējusi. Kad tu piedzimsti no jauna, vecās lietas tiek noliktas malā. Nestāsti man, ka esi piedzimis no jauna, bet tev joprojām patīk tas, ko darīji, pirms piedzimi no jauna.

Es tev neticu. Man nav svarīgi, vai tu ej uz Pirmo draudzi vai kādu citu. Man nav svarīgi, vai tavs tēvs ir diakons vai nē. Man nav svarīgi, vai tu esi galvenais diakons draudzē vai nē. Man nav svarīgi, vai tev ir daudz amatu baznīcā vai nē. Kad tu piedzimsti no jauna, tu esi mainījies. Tu esi kļuvis jauns. Cilvēki, kas domā, ka viņi varbūt ir jaunpiedzimuši un dzīvo tāpat kā agrāk, pieviļ sevi pašus. Viņu sirdis nav pareizā stāvoklī attiecībā pret Dievu, bet viņi tam ir tik labi pielāgojušies, ka to pat nesaprot. Viņi nekad nav nonākuši grēku nožēlas stāvoklī.

Šodien ir zināmi cilvēki, kas domā, ka Dievs ir veicis labu darījumu, jo ir viņus ieguvis. Viņi domā, ka Dievs viņiem ir piedāvājis pestīšanu un viņi tai ir atsaukušies. Dievs nepiedāvā neko. Kristietības neatrisinātais jautājums ir tas, ka Dievs sniedzas lejup pie pazudušajiem un mirstošās pasaules. Viņš nāca pie mums, lai noliktu cilvēku atpakaļ tajā vietā, ko Ādams pazaudēja Ēdenes dārzā.

Dievs nāca caur Jēzu Kristu, lai noliktu cilvēci atpakaļ tās pareizajā stāvoklī. Bet Dievam tas nebija jādara. Viņš varēja ļaut mums visiem iet uz elli. Kristus nomira par mums, kamēr mēs vēl bijām grēcinieki, Viņa mīlestības dēļ uz mums (Romiešiem 5:8). Viņš zināja, kas mēs bijām. Daudzi nāk uz baznīcu un lūdz inteliģentas lūgšanas. Bet pareizo vārdu pielietošana neliek notikt jaunpiedzimšanai. Kaut kam jānotiek iekšpusē. Ir jābūt brīdim, kad tu zini, ka esi nonācis līnijas otrā pusē.

Produkta informācija

Veids: Brošūra
Autors/i: Rodnejs Hovards-Brauns
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 32
Gads: 2002
Izmērs: 10 x 14

iesakām apskatīt

Nesen skatītās