Lūgšanas. Jēkaba 5:16


Cena:
Cena ar atlaidi€4,95

Apraksts

Lūgšanu piemēri, balstīti uz Dieva Vārdu:
- par autoritātēm un laicīgo varu
- par Kristus Miesu
- par savu veltījumu
- par atbrīvošanu
- par attiecībām ar Dievu
- par vispārīgām vajadzībām
- par miesas veselību
- par ģimeni
- par finansēm un vajadzībām

Grāmata satur vairāk nekā 100 lūgšanu paraugus, kā lūgt par dažādām tēmām. Praktiskai lietošanai. Lūgšanas par autoritātēm, Kristus Miesu, atbrīvošanu. attiecībām ar Dievu, vajadzībām, veselību, ģimeni, finansēm.

Grāmatā izmantots Bībeles teksts 1965.gada redakcijā (izlabots). Visos citos gadījumos izmantots brīvs tulkojums no Paplašinātās Bībeles (AMPL) angļu valodā, par ko sniegtas īpašas norādes.

Šajā grāmatā uzskaitītās lūgšanas tu vari pielietot priekš sevis un citiem. Tas ir atkarīgs tikai no tavas sirds. Baro ar tām savu garu. Atļauj Svētajam Garam padarīt Vārdu reālu tavā sirdī. Tavs gars tiks Dieva Vārda piepildīts tādā mērā, ka tu sāksi domāt tā, kā domā Dievs, un runāt tā, kā runā Dievs. Un tu sevi atradīsi paliekot Viņa Vārdā- slāpstot aizvien vairāk un vairāk pēc Tā. Tēvs atalgo tos, kas Viņu cītīgi meklē (Ebrejiem 11:6)
Pārdomā tās Rakstu vietas, kas ir minētas kopā ar šīm lūgšanām. Tās, protams, nav vienīgās Rakstu vietas attiecībā uz konkrēto tematu, bet ir labs iesākums. Šīs lūgšanas ir publicētas ar mērķi tev palīdzēt un tevi vadīt, lai tu labāk iepazītos ar savu debesu Tēvu un Viņa svēto Vārdu.
Pie kam Viņa Vārds tik daudz neietekmēs tikai tavu dzīvi vien;- tas skars citus caur tevi, jo tu palēnām iegūsi iespēju sniegt pareizus padomus katram, kas griezīsies pie tevis pēc palīdzības.
Ja tu nespēj otram pasniegt Vārdu, tu viņam nespēj palīdzēt. Tāpēc staigā Dieva padomā un manto Viņa gudrību (Psalms 1; Sālamana pam.4:7-8).
Cilvēki dzīvē meklē kaut ko, uz ko varētu paļauties. Un kad kāds griežas pie tevis ar vajadzību, tu vari viņam pasniegt Dieva Vārda buķeti, kas ir atbilde uz viņa problēmu. Un tu kļūsti derīgs, uzticams un vienīgais, kuram ir atbilde, jo tava sirds ir vērsta pret Dieva Vārdu un ir iestiprināta Viņa Vārdā (Psalms 112).
Ja reiz tu sāc savu padomu meklēt Dieva Vārdā, tev noteikti jābūt Tam pakļautam, lai tava saruna ar šo cilvēku būtu patiesa (Psalms 50:23). Tas nozīmē būt par Dieva Vārda darītāju. Ticībai vienmēr ir laba slava.
Un vēl: tu nevari efektīvi lūgt par sevi, par kādu citu vai par kādām lietām un pēc tam turpināt par šīm lietām runāt to pašreizējā izpratnē, negatīvi (Mateja 12:34-37). Tas parāda, ka mūsos valda neticība.
Cilvēks, kurā valda divas savstarpēji pretrunīgas dabas, neko no Dieva nespēj saņemt (Jēkaba 1:6-8). Efeziešiem 4:29-30 ir rakstīts: "No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem.
Un neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai." Atļauj šiem vārdiem iesniegties tavā iekšējā būtībā. Mūsu Tēvam ir tik daudz, tik ļoti daudz ko sacīt par mēli, šo mazo locekli (Jēkaba 3).
Nedod velnam iespēju tevi ievest nopūtās, strīdos, nepiedošanā un kritizēšanā. Apturi ļaunu un muļķīgu pļāpāšanu savā sirdī un mutē (Efeziešiem 4:27; 5:4).
Tev jābūt par svētību pie citiem (Galatiešiem 6:10). Meklē problēmas sakni, nevis pašu problēmu. ATBILDE IR DIEVA VĀRDĀ.
Tev ir jāzina šis Vārds- jābūt atklāsmes zināšanām no Dieva Vārda (1.Korintiešiem 2:7-16)...

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Viņa Vārds Manī
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 123
Gads: 2008
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās