Nāc atpakaļ, Mans mīļotais


Cena:
Cena ar atlaidi€4,95

Apraksts

Silts un stiprinošs Dieva pravietiskais vārds uz lasītāju, aicinot to doties dziļumā.

Saturs -
Mīlestības aicinājums
Vajadzība pēc lielākas ticības
Atkāpšanās
Ticība un darbība
Patiesīgums
Vadība
Bēdu ūdeņos
Uzstādi savu virzienu caur Maniem apsolījumiem
Atkarība no Dieva
Nastu nešana
Drošība Dieva gribā
Noņem savas skumjas no sevis
Kalpojošie eņģeļi
Staigā ar Mani
Vīnadārza lūgšana
Padevies, ticībā esošs trauks
Godā Manus vārdus
Miers bēdās
Atgriezies pie Manus
Viena diena tavā dzīvē
Svētības, kas nāk no šķīstas sirds
Prieka dziedinošais spēks
Dievišķā pavēle
Upuris, Mans simbols
Mūžība un laiks
Mīlestības aicinājums
Fragmenti

Ievads
Nāc atpakaļ, Mans mīļotais ir kļuvusi liktenīga manā dzīvē. Ikdienišķo prieku un pārdzīvojumu vidū atnāca debesu Tēva un Kunga Jēzus Kristus kalpojošais Gars, sniedzot iedrošinājuma, cerības, mierinājuma un pārliecības pilnus vārdus.

Lai no šīs grāmatas iegūtu svētību maksimumu, lasiet to rūpīgi un ar lūgšanu- soli pa solim,- vienmēr meklējot kādu īpašu Patiesības dārgakmeni savai vajadzībai. Tas, kas tevi pazīst pēc vārda un saprot tavas visdziļākās ilgas, no šīm lappusēm runās uz tavu sirdi, sniedzot tev konkrētu vārdu, un tevi ievedīs sadraudzībā ar Sevi.

Vienalga, vai tu būtu tikai iesācis savu kristieša ceļu vai jau izaudzis Kristus pilnbriedā, tu tiksi īpaši izaicināts un iegūsi palīdzību. Kādas šīs grāmatas nodaļas sniedz instrukcijas kristīgai dzīvei kā tādai; citas lasītāju iedvesmo dziļākam veltījumam. Nāc atpakaļ, Mans mīļotais panāks abas lietas, bet tikai tad, ja tu atvērsi savu dvēseli tās dzīvajai vēstij.

Kopā ar šīs grāmatas iznākšanu sāk darboties daudzās lūgšanas un pravietojumi, ka Dievs bagātinās un paplašinās katra ticīgā garīgo dzīvi un asinās uztveri ikvienam, kas iepazīsies ar tajā ietverto vēsti. Patiešām, caur Viņa Svētā Gara saitēm mēs visi esam savienoti kopā vienā varenā ģimenē Kristū!

Šī grāmata ir veltīta Dieva godam un visiem tiem, kas izvēlas dziļāku staigāšanu ar Viņu.

Vai tu Mani mīli?

Jēzus saka Sīmanim Pēterim: "Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani mīli vairāk nekā šie?"... "Gani Manus jērus!"
(Jāņa 21:15) <<<

Mans mīļotais, paliec zem Manas mīlestības spārniem- jo esmu tevi saderinājis ar Sevi, un, lai arī tu dažreiz pret Mani esi vienaldzīgs, Mana mīlestība uz tevi pastāv nemainīga visu laiku- kā uguns liesma. Mana kvēle nekad neatdziest, Manas ilgas pēc tavas mīlestības un pieķeršanās ir dziļas un konstantas.

Lai tevi nepamet tiekšanās meklēt vairāk laika, lai atrastos vienatnē ar Mani! Atbrīvo sevī šo vēlēšanos, lai arī tev dzīvē ir daudz uzdevumu. Nekas no tā tev necietīs. Lietām ir mazāks svars nekā tu domā. Mūsu abu kopā pavadītais laiks ir kā aizslēgts dārzs, pilns ar ziediem, kamēr laiks, ko tu velti lietām un pasaulei, ir rugāju pilns lauks.

Es tevi mīlu, un, ja tu spēj, vienmēr centies sajust Manu pulsu- tu daudzas lietas iepazīsi pēc būtības, un tas tev sniegs pastāvīgu spēka apziņu. Es nesu tavus grēkus, un Es gribu nest arī tavas nastas. Tev var būt gaismas pasniegšanas dāvana un dāsna sirds. Mans mīlestības mājoklis ir tajā vietā, kur tu to atradīsi, jo Mana mīla aizdzen visas bailes un ir līdzeklis pret katru slimību. Noliec savu galvu pie Manas krūts un sevi atsvabini Manī. Nesasprindzinies. Nāc droši. Tad tu piedzīvosi augšāmcelšanos dzīvībā un mieru; tā Kunga prieks kļūs par tavu spēku un tevī tiks atsegti pestīšanas avoti.

Vajadzība pēc lielākas ticības

Mans bērns, negaidi, ka tavi pārbaudījumi nākotnē būs vieglāki nekā vakar. Kāpēc tu domā, ka taviem pārbaudījumiem ir tieksme samazināties? Redzi, Es pārbaudu visas lietas; un tavā dzīvē ir sfēras, kurām Es vēl neesmu pieskāries. Nemeklē atelpu. Nākošās dienas var prasīt lielāku izturību un vairāk izlēmīgas ticības nekā tā tev ir bijusi vajadzīga līdz šim. Nepretojies tam, jo tev patiešām jau šodien ir jāiepazīst, cik dārgas ir caur šādu pieredzi apgūtās dzīves stundas. Ja tev nav pilnīgi iespējams tām pieķerties ar prieku, patiešām nebūs grūti iegūt atbilstošu attieksmi pret grūtībām nākotnē, kad tu uz tām varēsi atskatīties atpakaļ.
Pielieto savu sirdi, lai mācītos īsteno dzīves gudrību. Šis mērķis pārsniedz katru citu mērķi uz pasaules, un katrs cits labums, kas iznāk ārā no spriedzes periodiem, tikai pievieno svētības šajā ceļā.
Meklē Mani vairāk par visu citu...


Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Robertsa Frensisa
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 172
Gads: 2007
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās