Neērtie jautājumi


Cena:
Cena ar atlaidi€0,95

Apraksts

Grāmatā apskatīti jautājumi par:
- kristību
- par grēksūdzi
- vai atgriešanās no grēkiem spēj aizvietot dalības ņemšanu pie tā Kunga mielasta?
- par ikonu (svētbilžu) pielūgšanu
- par mirušo pieminēšanu
- kur atrodas taisno un grēcinieku dvēseles?
- kopš kura laika radās sakramenti un vai vajadzīgs tos pildīt?
- par gavēņiem
- vai vajadzīgs svinēt svētkus kādiem svētajiem un pašam Pestītājam?
- kāda lūgšana Pestītājam vislabāk patīk
Fragmenti

Par ikonu pielūgšanu
Ja mēs atrastu Dieva vārdā kaut vienu vietu ar pavēli pielūgt svētbildes, tad, protams, mums tās būtu jāpielūdz. Tomēr viss Dieva Vārds (Vecā un Jaunā Derība) runā par pretējo, t.i. par to, ka bez Dieva nevienu citu nedrīkst pielūgt un dot kādam godu. Pirkārt par to runā Pirmais un Otrais bauslis: 1 - "Es esmu Dievs tavs Kungs... tev nebūs citus dievus turēt savā priekšā"; 2 - "Nedarini sev elku tēlu un nekādus attēlus".... (5. Mozus 5:6-8).....


Produkta informācija

Veids: Brošūra
Autors/i: M.P. Smirnovs
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 35
Gads: 2008
Izmērs: 10 x 15

iesakām apskatīt

Nesen skatītās