Pavairo savu kalpošanu ar Svētā gara brīnumiem un izpausmēm


Cena:
Cena ar atlaidi€5,90

Apraksts

Vai pārdabiskais arī šodien eksistē? Vai es varu darboties pārdabiskajā? Ja jau Dievs dziedina cilvēkus, kāpēc Viņš nedziedina visus? Kā es varu saņemt dziedinošo svaidījumu?

Iegūsti atbildes uz šiem un daudziem citiem jautājumiem par Svētā Gara izpausmi caur šīs aizrautīgās Dāga Hervarda-Milla grāmatas lappusēm.
Fragmenti

1.nodaļa
Kāpēc tieši Gara brīnumi un izpausmes pavairos tavu kalpošanu

Brīnumi un izpausmes ir mūsu vienīgā cerība likt pasaulei aizsniegt Jēzu Kristu. Tā ir mūsu vienīgā cerība aizsniegt katru tautu un cilvēkus valstībai. Tās ir iespējas kalpotājiem sasniegt to, kamdēļ Dievs tos ir aicinājis.

Gara brīnumi un izpausmes bija pieejamas divpadsmit mācekļiem un tiem septiņdesmit, ko Jēzus izsūtīja darbā. Tās ir joprojām pieejamas visiem no mums caur Lielo aicinājumu. Tās ir priekš visiem no mums, ja mēs sāksim saprast, ko Dievs mums ir dāvinājis.

1.Gara brīnumi un zīmes palīdzēs tev aizsniegt pasauli Kristum.

Reiz, kad no dažādiem manas zemes reģioniem tika izziņoti vēlēšanu rezultāti, es sapratu, cik daudz miljonu dvēseļu dzīvo tālos atdalītos valsts reģionos. Dieva sirds asiņo par pazudušām dvēselēm. Mums nav vajadzības likties zem politiķu spiediena, lai nodrošinātu tautai sociālo kalpošanu. Tā nav sociāla rakstura kalpošana kā skola un universitāte, kas dara mūs derīgus tautai.

Draudze ir īpašs institūts, Dieva svaidīts ar īpašu spēku un svaidījumu. Caur šo spēku un svaidījumu mēs spēsim darīt to, ko Dievs ir aicinājis mūs darīt. Viņš ir izvēlējies sludināšanu, mācīšanu un dziedināšanu kā Viņa metodes, kā palīdzēt pazudušajai cilvēcei.

2.Gara brīnumi un izpausmes liks tev iznākt ārā no mazpazīstamības.

Tev vajadzīgs iznākt ārā no mazpazīstamības! Tavai kalpošanai vajag būt sajustai un saredzamai pasaulē! Kāds tad ir tavas lielās gudrības pielietojums, ja tas netiek sadzirdēts un ja tas nav saredzams? Jēzus uzauga neievērojama galdnieka namā, bet Dievs deva Viņam kaut ko īpašu. Kas Jēzu izveda ārā no mazpazīstamības? Kas lika ikvienu ieklausīties Viņa vēstī? Ko Jēzus varēja darīt bez mūsdienu masu mēdiju un reklāmas metodēm? Gara brīnumi un izpausmes bija tas, kas Jēzu izveda ārā no mazpazīstamības.
Gara brīnumi un izpausmes ir tava iespēja celties ārā no mazpazīstamības. Jēzus nekad nerakstīja grāmatu, nedz ceļoja ar mašīnu, Viņš neņēma vilcienu vai lidmašīnu, tomēr kļuva slavens.

Bībele saka, ka Viņa slava izpletās apkārt un visa pilsēta sapulcējās pie Viņa kājām (Marka 1:28,33). Ja mēs gribam, lai šīs pasaules pilsētas ienāk un sapulcējas aiz mūsu masu sapulču atvērtajām durvīm, tad mums ir vajadzīgs dziedinošais svaidījums.

Ja mēs gribam, lai šīs pasaules pilsētas sapulcējas mūsu baznīcās, tad atslēga uz to ir Gara brīnumi un izpausmes. Dziedinošais svaidījums atvedīs visu pilsētu pie tavām durvīm tā, ka tu tiem varēsi stāstīt par Jēzu Kristu.

3.Gara brīnumi un izpausmes pievilks daudzus ļaudis ar salauztām sirdīm pie tavas kalpošanas.

Jēzus teica, ka esot svaidīts, lai dziedinātu salauztas sirdis. Ir kas vairāk iegūt sirdī salauztos un tos dziedināt nekā iegūt draudzību ar zēnu vai meiteni. Salauztas sirdis izraisa vispārīgi neapmierinājumi. Daudz ļaužu ir pārsteigti, ko dzīve tiem ir atnesusi. Cilvēki dzīvo tā, it kā tiem viss ir kārtībā, bet viņu sirdis asiņo, tie ir sarūgtināti un sāpināti no iekšienes.

Daudzas no cilvēka problēmām nevar tikt atrisinātas ar zālēm, caur psihologu vai caur psihiatru. Daudziem ir vajadzīgs Dieva pieskāriens, kas vienīgais tiem dos cerību. Dievs ir nodarbināts ienākt cilvēku dzīvēs, lai dziedinātu viņu salauztās sirdis.

Daudzi politiķi brīnās, kāpēc cilvēki turpina nākt uz baznīcu, jo viņi domā, ka mācītāji tikai paņem naudu no ļaužu masām. Viņi brīnās, kāpēc cilvēki ir tik akli, ka neredz acīmredzamo “viltību.” Redziet, problēmas, kas ir cilvēkiem, bieži no malas nav redzamas. Cilvēki no ārpuses smaida, bet iekšienē cieš. Tie, kas kritizē draudzi, nezina, ko draudze dara labu cilvēkiem.

Es atceros, ka skatījos kāda pazīstama dziedināšanas evaņģēlista interviju pa televīziju. Viņam uzdeva daudz jautājumu par viņa algu, viņa māju un viņa autoparku. Sarunu šova vadītājs centās panākt, lai viņš izskatītos visai muļķīgs. Tad viņi atvēra telefona līnijas un kāds džentlmenis zvanīja, lai par viņu lūdz Dievu. Piepeši atmosfēra izmainījās. Zvanītājam bija vēzis un viņš mira. Viņš gribēja, lai evaņģēlists par viņu aizlūdz. Visi ciniskie jautājumi, ko uzdeva raidījuma vadītājs, tagad vairs neko nenozīmēja. Televīzijas raidījuma vadītājs ēterā sastapās ar izmisušu raudošu zvanītāju, kuram bija nepieciešama steidzama palīdzība. Tikai evaņģēlists varēja piedāvāt šo palīdzību. Evaņģēlista kalpošanas gods bija redzams visiem. Pēc tam vairāki citi zvanīja un prasīja lūgšanu par viņu izmisīgo un bezcerīgo situāciju.

Cilvēkiem ir kādas vajadzības, un dziedinošais svaidījums sastaps šīs vajadzības. Kad tev ir Dieva spēks, apvienots ar Gara brīnumiem un izpausmēm, pie tevis pulcēsies salauztas sirdis.

4.Gara brīnumi un izpausmes dos tavai kalpošanai cienījamu vietu sabiedrībā.

“Būt cienījamam (godājamam) nozīmē “būt svarīgam.” Mēs kļūstam godājami pasaulē, kad mūsos darbojas dziedinošais svaidījums. Kad salauztas sirdis tiek dziedinātas un atjaunotas un nabagajiem tiek sludināta labā vēsts, mēs paši kļūstam godājami. Ļaunie gari sāpina cilvēkus un nes bailes viņu dzīvēs. Dziedinošais svaidījums atbrīvos ļaudis no ļaunajiem gariem.

Daudzas tautas pārvalda bailes un aizliegumu spēks. Caur Gara brīnumiem un izpausmēm lāsti tiek salauzti un atnāk dziedinājums. Daudz ļaužu apzinās pārdabisko spēku. Ja tev ir dziedinošais svaidījums, tu vari nostāties cilvēku priekšā, kas ļaunā gara pārdabiskajā spēkā kratās, un to izaicināt! Bet ja tev bruņojumā ir tikai mazs svētdien skolas sprediķītis, tu nebūsi mūsdienu burvju un raganu izaicinātājs.

Mūsu pasaulē ir tik daudz aizliegumu. Ir upes, kur nav atļauts zvejot! Dažreiz ļaudīm pat neatļauj pasmelt ūdeni no šīm upēm. Ir kādi dambji, ko nedrīkst uzcelt aizlieguma dēļ. Cilvēki baidās no tik daudzām un dažādām lietām. Dažreiz aizlieguma dēļ mēs baidāmies zināmos laika apstākļos uzvilkt kādas drēbes. Tu nedrīksti ieslēgt ielas apgaismojumu uz kādiem ceļiem garu dēļ, kas, kā uzskata, mājo šajās vietās. Cilvēki baidās zināmos laikos pārvietoties pa kādiem ceļiem. Viņi baidās izslēgt gaismas. Cilvēki dažreiz baidās ceļot piektdienās. Ir kāds nerakstīts aizliegums ceļot katra mēneša trīspadsmitajā datumā. Ja trīspadsmitais datums iekrīt piektdienā, tas ir pats ļaunākais, kas var būt. Pat lidsabiedrības baidās no tādas kombinācijas. Daudzās lidmašīnās nav sēdvietas ar trīspadsmito numuru. Daudzās augstceltnēs trūkst trīspadsmitā stāva.
Kādu dienu es lidoju ar lidmašīnu. Mums bija grūta nosēšanās. Pilots atvainojās un skaidroja, ka iemesls smagajai nosēšanās bija tas, ka šodien esot piektdiena, trīspadsmitais datums.

Žēlastību! Daudzi ļaudis dzīvo bailēs.
Draudze kļūst noderīga tad, kad tai ir kaut kas, ko piedāvāt. Mēs kļūstam noderīgi tad, kad mums ir atbildes uz cilvēku vajadzībām. Nekāda valdība nespēj piedāvāt to, ko piedāvā draudze caur Svētā Gara spēku. Nekāds politiķis nespēj dot to, ko dod draudze. Nekādi skolotāji vai ārsti nespēj dot to, ko dod draudze. Tikai Dievs spēj dziedināt salauztas sirdis un izglābt cilvēkus. Katrai pasaules tautai ir vajadzīgi Svētā Gara brīnumi un izpausmes.

Mūsu kā draudzes cieņa nenāk caur skolām vai kristīgām universitātēm. Valdība ir tā, kurai vajadzētu nodrošināt izglītību. Kad draudze nodrošina ar izglītību, ir jāredz, ka tas, kas tai reāli pieder, ir mīlestības dāvana tautai. Cilvēces pestīšana tiek nodrošināta tikai caur Jēzus Kristus krustu. Mēs esam tikuši uzlādēti ar Lielo aicinājumu. Nekāda cita institūcija nav tikusi uzlādēta ar šo Lielo aicinājumu. Mūsu cieņa nāk no sludināšanas un mācīšanās par Jēzu. Mūsu cieņa nāk no slimo dziedināšanas. Mūsu cieņa nāk caur Svētā Gara spēka brīnumiem un izpausmēm.

5.Gara brīnumi un izpausmes pievilks saistītās dvēseles tavai draudzei.

Daudz ļaužu ir velnu apņemti. Kādu dienu es redzēju savu draugu, kurš atradās narkotiku reibumā. Es sajutos tik bēdīgi. Tikai Dieva spēks spēj atbrīvot cilvēkus no narkotikām, alkohola un amoralitātes. Daudz ļaužu ir saistīti. Viņi nespēj sevi pašus atbrīvot. Dziedinošais svaidījums ļaudis atbrīvos no visa, kas tos tur važās.

Gara brīnumi un izpausmes dos cerību neauglīgām sievietēm. Reiz man gadījās skatīties dokumentālu filmu, kur sievietes dzimumorgānos tika ievietota dzīva čūska kā līdzeklis neauglības ārstēšanai. Viņa bija meklējusi palīdzību pie fetišu priestera, un viņai tika piedāvāta šāda palīdzība, lai viņa spētu ieņemt bērnu.
Es pie sevis noteicu: “Neauglības problēma stāv pāri katra cilvēka loģiskajam saprātam.” Mēs visi tā baidāmies no čūskām, ka nevēlamies tām tuvoties pa tad, kad tās ir sagūstītas krātiņā. Mums rodas zosāda, kad ieraugām čūsku televīzijā. Bet redzēt, ka sieviete no brīva prāta atļauj čūsku iebāzt viņas ķermeņa dobumos, lai tikai viņa varētu ieņemt bērnu, demonstrē viņas vajadzības lielumu par spīti prāta aprobežotībai.

Cilvēki man ir prasījuši, kāpēc es atstāju medicīnas profesiju un iesāku sludināt. Viņi brīnās, vai es kā sludinātājs daru ko svarīgu. Tas, ko es daru šodien, ir daudz svarīgāks nekā praktizēt medicīnu. Ja Jēzus varētu palīdzēt pasaulei labāk caur ārstniecību, Viņš noteikti būtu ārsts. Bet Viņš bija sludinātājs, un tas jums kaut ko izsaka!

Jēzus paziņoja, ka ir nācis atbrīvot tos, kas ir saistīti. Saistīta persona ir kāds, kas ir ieguvis sāpinājumu. Dzīve ir pilna ar sāpēm, sāpinājumiem un sarūgtinājumiem, un Jēzus dziedinošais svaidījums ir dots, lai dziedinātu sirdī sāpinātos un saistītos.

Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā.
Lūkas 4:18

Elīsa devās dziedināt pilsētas ūdeņus, jo šajos ūdeņos bija kas slikts.
Bet pilsētas vīri sacīja Elīsam: "Redzi, šī pilsēta ir gan labi apdzīvojama, kā mans kungs pats to redz, bet ūdens te ir nelāgs un zeme neauglīga." Un viņš sacīja: "Atnesiet man jaunu bļodu un ielieciet tanī sāli." Kad tie viņam to atnesa, tad viņš gāja ārā no pilsētas pie ūdens avota un tur iemeta sāli, un sacīja: "Tā saka Tas KUNGS: Es šim ūdenim tagad esmu atņēmis tā ļaunumu; no tā vairs necelsies nedz nāve, nedz neauglība!" Un tā ūdens kļuva veselīgs līdz šai dienai, kā Elīsas vārdi, ko viņš runāja, bija sacījuši (2.Ķēniņu 2:19–22).
Kad Dievs dziedina tavus ūdeņus, Viņš sastop tavas dzīves pamata vajadzības. Dievs tev rāda, ka šajā pasaulē ir daudzi cilvēki ar savām specifiskajām vajadzībām. Ir ļaudis, kam nav līdzekļu viņu slimību dziedināšanai. Nabadzīgās zemēs kādas sievietes dzemdē savus bērnus mežā zem kokiem. Tāpēc mēs esam svaidīti sludināt Evaņģēliju tieši nabagajiem.

Šīs pasaules nabagie pēc skaita daudzkārt pārsniedz bagātos. Dievs izstiepj mūsu sirdis pret nabagajiem. Tu nevari doties pie šīs pasaules nabagajiem un runāt ar tiem, kamēr tev nav kādas labas ziņas. Viņi vēlas zināt, kā Evaņģēlijs praktiski ietekmēs viņu dzīves. Kā gan viņi var saprast Evaņģēlija mācības ar visām savām problēmām, slimībām un viņu īpašo nabadzību?

Mums vajag lūgt pēc vairāk brīnumiem. Mūsu sirdīm ir jāvēlas pēc vairāk brīnumiem! Citādi mēs turpināsim palikt mūsu mazajos kambarīšos un jutīsimies apmierināti, kamēr ļaužu masas dodas uz elli.

6.Gara brīnumi un izpausmes palielinās Dievu tavā kalpošanā.

Dziedini mani, ak, KUNGS, tad es būšu izdziedināts; palīdzi man, tad ir palīdzēts! Jo Tu esi mana slava.
Jeremijas 17:14

Jeremija sauca: “Dziedini mani, ak, Kungs, un es tad būšu dziedināts!” Ja Dievs tevi dziedinās, tu patiesi būsi dziedināts! Ja Dievs tevi izglābj, tu patiesi esi izglābts! Cilvēku dziedināšanas metodes ir nepietiekamas. Caur dziedinošo svaidījumu tu palielināsi lomu, ko Dievs var spēlēt ļaužu dzīvēs.

Fakts, ka Dievs dziedina, nebūt nenozīmē, ka Dievs neatzīst medicīnas zinātni. Dievs nav pret medicīnu. Faktiski gudrība, kas ir tikusi dota cilvēku būtnēm radīt zāles, ir no Dieva. Viņš ir īstais avots šai dāvanai. Kā ārsts es ticu medicīnas zinātnei. Paldies Dievam par medicīnu un ārstiem. Mēs nevaram neko darīt bez tiem.
Tomēr Dievam ir paglabāts mums kas vairāk nekā medicīnas zinātne. Viņš spēj darīt to, ko nespēj darīt medicīna. Viņš dara lietas, ko medicīnas zinātne nespēj darīt. Dažreiz Viņš dara lietas, ko medicīna arī spēj darīt. Viss, ko mēs zinām, ir tas, ka Viņš dara labas lietas.

Man patīk stāstīt par cilvēku, kas tika izglābts no zemestrīces Sanfrancisko. Viņš tika intervēts pēc viņa piedzīvotā zemestrīcē. Viņš zemestrīces laikā zem ēkas drupām nodzīvoja trīs dienas un naktis. Viņam prasīja, kā viņš spēja palikt dzīvs zem sagruvušās ēkas drupām tik ilgu laiku.

Viņš atbildēja: “Man ir liels gribasspēks. Kad es izšķiros kaut ko darīt, nekas mani nespēj apturēt. Es spēju palikt uz ceļa! Es nemētājos pa kreisi vai pa labi! Esmu cilvēks ar spēcīgu izšķiršanos un gribasspēku. Es atteicos nomirt! Es izšķīros dzīvot, tāpēc es ticēju, ka palikšu dzīvs!”

Viņa sieva arī tika intervēta. Viņa teica: “Es ar savu vīru esam precējušies daudzus gadus un es piederu viņam. Viņš ir cilvēks ar ļoti spēcīgu gribu! Kad viņš izšķiras kaut ko darīt, nekas nespēj viņu pagriezt pa kreisi vai pa labi. Viņš ir drosmīgs vīrs. Viņš ir ļoti izlēmīga persona. Viņš īsteno savus projektus! Viņš iet uz priekšu. Viņš ir cilvēka tips, kas nešaubās, neskatoties uz apstākļiem. Es pazīstu savu vīru! Esmu precējusies ar viņu divdesmit septiņus gadus, tāpēc, kad viņš izšķiras, ka dzīvos, viņš vienkārši dzīvos.”

Tika intervēts arī šī cilvēka ārsts. Viņam uzdeva jautājumu: “Ko jūs teiksiet par savu pacientu, kas ir izcietis neparastu gadījumu un palicis dzīvs?” Viņš atbildēja: “Es pazīstu savu pacientu, viņš ir cilvēks ar ļoti lielu gribasspēku. Vins izdzīvoja, jo gribasspēks ir ļoti svarīgs šī pacienta dzīvē. Kad pacients nolems mirt, viņš mirs. Kad viņš nolems dzīvot, viņš dzīvos.”
Vai jūs varat ticēt, ka tikai pēc astoņām dienām šis cilvēks ar stipro gribasspēku piedzīvoja infaktu? Pavisam drīz viņš nomira! Tad es sev jautāju: “Kur tagad bija viņa gribasspēks?”
Traktori un buldozeri, šķiet, viņu izglāba. Ārsti, kā izskatās, viņu uzcēla. Bet patiesībā viņš nebija izglābts. Faktiski viņam tomēr bija jāmirst!
Tāpēc mums ir jāvērš savas acis uz Kungu un jāsaka: “Kungs, dziedini mani, tad es būšu dziedināts. Izglāb mani, – tad es būšu izglābts.” Kad Kungs izstiepj savu roku tevi dziedināt, tu patiesi būsi dziedināts.

7.Gara brīnumi un izpausmes lielā mērā izpauž Dieva valstību.

Un dziediniet slimniekus, kas tur ir, un sakait viņiem: tuvu pie jums ir nākusi Dieva valstība.
Lūkas 10:9

Dieva valstības atnākšana tiek demonstrēta, pārtraucot lietas, kas tika darītas velna valstībā.
Tāpēc Jēzus dziedināja slimos. Viņš noņēma slimības, ko bija atnesis velns. Viņš izdzina ārā ļaunos garus, kas bija iemājojuši cilvēku būtnēs.

Velnam ir sajaukta daba, tāpēc vētras un zemestrīces nogalina cilvēkus. Jēzus demonstrēja savas spējas apturēt visas šīs dabas varenības izpausmes. Tāpēc Viņš satrieca vētras un staigāja pa ūdeni, lai demonstrētu Dieva spēku pār visiem dabas spēkiem.

Jēzus uzvarēja nāvi, lai apturētu velna darbus. Viņš uzcēla ļaudis no nāves, ko bija nogalinājis velns. Viņš demonstrēja, ka Dieva valstība un debesu valstība ir reāli atnākusi. Tāpēc Jēzus sūtīja savus mācekļus iet un dziedināt slimos un paziņot, ka Dieva valstība ir atnākusi. Jaunās valstības pazīme bija apturēt velna darbus.

Un tie septiņdesmit pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: "Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā Vārdā!"
Lūkas 10:17

8. Gara brīnumi un zīmes atbrīvos prieku tavā kalpošanā.

Un tie septiņdesmit pārnāca un ar lielu prieku stāstīja: "Kungs, pat ļaunie gari mums padodas Tavā Vārdā!"
Lūkas 10:17

Ir daudz prieka, kad tu redzi, kā izpaužas Dieva spēks. Tu kļūsti sajūsmināts. Kādi ļaudis nezina, ka Dieva valstība sajūsmina. Vienīgā sajūsma, kas viņiem ir, atbrīvojas naktsklubos un pasaulīgos priekos. Kad tu dari Dieva darbu Viņa veidā, tu pieredzēsi tādu prieku un sajūsmu, ko nav iespējams aprakstīt. Tāpēc Bībele saka, ka tie septiņdesmit atgriezās ar lielu prieku. Dēmoni bēga, kad viņi lūdza. Slimības tika dziedinātas. Dziedinošais svaidījums ir mūsu izdevība iegūt kādu prieka pakāpi un sajūsmu. Es ticu, ka Dievs sagādā šo priecāšanos atpakaļ mūsu vidū.

9.Gara brīnumi un izpausmes vairos tavu mācītāja kalpošanu.

ES ESMU labais gans...
Jāņa 10:11

Jēzus bija labais gans un vislabākais mācītāja piemērs. Viņš darbojās ar Svētā Gara brīnumiem un varenām Gara spēka izpausmēm. Un kā ir ar tevi? Vai tu esi labais gans? Tev jābūt kā Jēzum, ja tu vēlies būt labs mācītājs un darboties ar varenu Gara izpausmi.

Ir grūti sapulcināt vienu simtu cilvēku istabā vai zem liela koka. Cilvēkiem ir interesantas programmas, ko skatīties televīzijā. Ir daudz lietu, ar ko izklaidēt cilvēkus šodien. Cilvēki tā vienkārši neatstās savus priekus, lai apmeklētu tavu garlaicīgo draudzes sapulci. Gara brīnumi un izpausmes ir izdevība mācītājiem sapulcināt ļaužu pulkus Dieva godībai.

10.Gara brīnumi un izpausmes bagātinās tavu mācīšanas kalpošanu.

Gara brīnumi un izpausmes liks cilvēkiem ņemt tavu mācīšanas kalpošanu daudz nopietnāk. Kad es nācu kontaktā ar Kennetu Heiginu caur viņa grāmatām un kasetēm, es to, ko viņš teica, ņēmu ļoti nopietni vērā, jo viņa mācībā bija pārdabiskais elements. Es ievēroju, ka viņš vienmēr, kad mācīja Dieva Vārdu, rādīja lielu skaitu pārdabisku stāstu. Viņš rakstīja par vīzijām, brīnumiem un dziedināšanām savās sapulcēs. Tas lika man attīstīt īpašu interesi par citām viņa mācībām.

Ja Dievs ir tevi aicinājis būt skolotājam, dziedinošais svaidījums ir izdevība, lai tava mācīšanas kalpošana ietu tālāk nekā tu jebkad esi iedomājies.

11.Gara brīnumi un izpausmes panāks to, lai tu redzētu Dieva godību katrā savas kalpošanas aspektā.

Jēzus viņai saka: "Vai Es tev nesacīju: ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību?"
Jāņa 11:40

Pateicība Dievam par sludināšanu un mācīšanu, bet dziedinošais svaidījums ir mūsu izdevība satvert Dieva godību. Tā ir mūsu iespēja redzēt Dieva godību. Jēzus teica: “Vai tad Es tev neteicu, ka, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva godību?”

Mums ir jātic Viņam. Mums ir jāiedrošina sevi piedzīvot Gara izpausmes. Mums ir jāsaka: “Jā, Kungs.” Sludināšana un mācīšana visa ir daļa no Dieva spēka izpausmes. Tomēr lai gan es tagad runāju par brīnumiem, dziedinošais svaidījums ir mūsu iespēja piedzīvot Dieva godību.

12.Gara brīnumi un izpausmes liks tev doties dziļāk kalpošanā.

Mana dvēsele ir izmisusi, tāpēc es Tevi pieminu...
Psalms 42:7

Gara brīnumi un izpausmes ir tava iespēja doties dziļāk Dievā. Ir dziļākas lietas Dievā! “Dziļumi aicina doties dziļumā!” Citiem vārdiem, ja tu neatrodies dziļi Dievā, tu nevari sasniegt vēl dziļākas lietas, kas ir Dievā. Ikvienam ir zināms viņa dziļums Dievā. Ja tavi “dziļumi” nesauc vai nerunā, Dieva “dziļums” tev neatbildēs.
Kad tu dziļi attiecies pret personu, “dziļā” daļa tevī iznāk ārā. Bet ja saruna, kas mums ir ar cilvēku, ir “Hai” un “Bai” un “Hello,” tad dziļā daļa, kas ir manī, neiznāks virspusē pie tevis. Ja tu attiecies pret otru tikai caur seklām lietām kā sveicieni un jautājumi par laiku, tu saņemsi līdzvērtīgu seklu attieksmi. Patiešām ir dziļākas lietas nekā prasīšana par ģimeni, laiku un bēru ceremonijas datumu. Kad tu stāsti draugam, kas ir tavā sirdī, dziļākā daļa viņā atsaucas. Tāpēc Bībele saka: “Dziļumi sauc pēc dziļumiem.”

Cilvēki, kas tikai attiecas pret Dievu seklā līmenī, nedodas piedzīvot dziļākas lietas no Dieva. Dievs ilgojas dziļāko daļu no tevis aicināt pie sevis. Dievam ir daudz kas vairāk, nekā mēs apzināmies. Dievam ir kas vairāk, nekā mēs redzam. Kalpošana ir kas vairāk, nekā mēs darām. Ir kas vairāk, nekā tikai sludināšana un mācīšana.

Dievs ienes šo “vairāk” tavā dzīvē. Reiz senāk, kad man bija nodibinātas dziļas attiecības ar Kungu, Kungs man teica, ka Viņš man ir piešķīris dziedinošo svaidījumu.

Tāpēc es tagad lūdzu par slimajiem un sludinu par brīnumiem. Dievs grib tevi nogādāt dziļākā līmenī sevī! Viņš grib, lai tu dotos dziļāk Gara brīnumos un izpausmēs

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Dāgs Hevards-Mills
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 189
Gads: 2017
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās