Pestīšanas diena


Cena:
Cena ar atlaidi€2,20

Apraksts

Autora garīgais mantojums dažādās atšķirīgās nokrāsās. Daudzpusīgs un stiprinošs evaņģelizācijas materiāls.
Fragmenti

PRIEKŠVĀRDS
Šis priekšvārds būs daudz vairāk cieņas apliecinājums cilvēkam un viņa vēstij nekā iesākums grāmatai, kuru jūs turat savās rokās.

Reiz es dzirdēju Dr.Bobu Džounsu, vecāko apgalvojot, ka ikviens cilvēks, ar ko viņš jebkad ir sastapies dzīvē, kaut kad ir nonācis šīs lielās Patiesības spēka iespaidā. Tas nenozīmē, ka cilvēks var būt dižens tikai tāpēc, ka dzirdējis šo vienkāršo Patiesību, bet to, ka šī pamatideja, šī fundamentālā Patiesība visai bieži ietekmē cilvēka attīstību un viņa karjeru.

1934.gada vasarā es sapratu, ko nozīmē šo Patiesību satvert un ļaut tai dominēt cilvēka prātā. Es biju izglābts tikai dažus gadus, kad mans draugs man iedeva grāmatu "Vai organizētā reliģija spēs pastāvēt?" (Can Organized Religion Survive?), ko bija uzrakstījis Dr.Osvalds J.Šmits. Es izlasīju šo grāmatu vienā piegājienā. Tās vēsts stiprināja manu ticību. Es to izlasīju atkal no jauna. Es redzēju patiesības, kādas līdz tam vēl nebiju saskatījis. Divu nedēļu laikā es šo grāmatu biju izlasījis trīs reizes. Izdarīju atzīmes zem nodaļu virsrakstiem un sludināju šīs grāmatas vēsti visur, kur gāju. Tas bija pirms divdesmit gadiem. Šodien es joprojām sludinu to pašu vēsti no šīs grāmatas. Tā pārņēma manu kalpošanu. Tā nostiprināja manu mācību. Tā iestiprināja mani ticības pamatos.

Ikvienam kristīgam darbiniekam ir jāizlasa Dr.Šmita vēsts par "vadību" grāmatā "Cīņa par patiesību" (The Battle For Truth), kurā viņš izskaidro šo vitāli svarīgo patiesību, ka Dievs, gribot kaut ko panākt, izvēlējās cilvēku un nolika viņu Viņa ļaužu priekšgalā, kam attiecīgi tika paziņots sekot un paklausīt vadībai. Nodaļā par "Organizēto reliģiju" (skat. "Cīņa par patiesību") Dr. Šmits skaidri norāda uz pamatatšķirībām starp reliģiju un kristietību. Viņš parāda, ka reliģijā cilvēks strādā Dievam, bet Kristus vēstī mēs redzam, kā Dievs darbojas cilvēka labā. Visdažādākajās pasaules reliģijās cilvēkiem tiek mācīts, ka viņiem ir jāīsteno Dieva apsolījumi, lai tie tiktu izglābti, bet Dieva Vārdā mums tiek parādīts, ka Pestīšana nāk, pieņemot Dieva apsolījumus kā savu daļu un tiem noticot. Tāpēc šajās dienās, kā arī tad, kad šī grāmata pirmo reizi pirms divdesmit gadiem tika uzrakstīta, šīs grāmatas vēsts ir tik ļoti vajadzīga.

Šodien Dr.Šmits ir pazīstams citu zemju misionārs. Viņš ir atzīts kā viens no pasaules vadošajām autoritātēm pasaules evaņģelizēšanas motīvos un metodēs. Viņš ir pierādījis savas spējas pēc tā, kā ir vadījis Tautu Draudzes (The Peoples Church) vietējo kalpošanu, kā arī veidā, kā ir vadījis Tautu Misionārās Asociācijas (The Peoples Missionary Society) darbību.

Sakarā ar to, ka viņš māca Misiju un Evaņģelizācijas vispārīgo kursu, daudzi nav ievērojuši to faktu, ka Dr.Šmits ir Dieva Vārda pētnieks. Viņam piemīt šī retā dāvana būt spējīgam apvienot evaņģelizācijas vēsti ar Bībeles skolotāja dotībām. Patiesi, viņa pamata nodarbošanās ir sagatavot brīvprātīgos misijas darba laukam, bet savu vēsti un savu kalpošanu viņš balsta uz lielām Dieva Vārda pamatmācībām.

Kādam var likties savādi, ka papildus visam citam viņš ir arī spējīgs Bībeles skolotājs un viscaur savā kalpošanā viņš ir rakstījis un sludinājis par lielajām kristīgās ticības pamatmācībām. Mēs varam droši apgalvot, ka to ir spējuši tikai vissekmīgākie evaņģēlisti. Cilvēki, ko Dievs ir lietojis, vienmēr ir bijuši stipri ticības pamatos. Lielie pagātnes evaņģēlisti un misionāri ir bijuši ļaudis, kas ir pasludinājuši brīnišķīgo vēsti par brīnišķīgo Dieva žēlastību, balstoties uz šīm mācībām: Bībele ir inspirēts Dieva Vārds; Kristus piedzimis no jaunavas Marijas; asins derība; Miesas augšāmcelšanās; Kristus Miesa ir Draudze, kas sastāv no visiem jaunpiedzimušiem ticīgiem neatkarīgi no konfesijas; cerība uz Kristus otro atnākšanu; aicinājums ticīgajam dzīvot svētu dzīvi.

Grāmata, kuru jūs tagad turat savās rokās, ir pierādījums tam, ko mēs tikko esam teikuši... Šeit ir grāmata ar vēsti, kas vēlreiz atklāj kristīgās ticības lielās pamatmācības. Iesākot ar vēsti "Kad Jēzus atnāca" un ejot cauri katrai lappusei līdz pat vēstij "Mājas, kas atrodas tur pāri", jūs būsit stiprināti savā ticībā, jo atklāsit, ka Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ir arī jūsu Glābējs.

Šajā grāmatā ir ietverti divi apbalvojumu cienīgi sprediķi "Kad pļaujas laiks ir beidzies" un "Piecas lietas, kas tev ir jāzina" nodaļās.

Šeit jūs priecāsities patiesības atklāsmē, ka Dievs ir visur klātesošs, visspēcīgs un visuvarens. Dieva Gars nesīs liecību jūsu garā, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Dieva Vārds, trāpīgi lietots Dr.Šmita grāmatā, padarīs Dieva darbu tavā sirdī.
Tu vēlēsies DZĪVOT Viņam, Tam, kurš NOMIRA par tevi, pēc tam, kad "Glābšanas diena" būs pabeigta. Šī ir grāmata, kas liks pārliecināties, kādas svētības pieder grēciniekam un svētajam, kas pagodinās un augsti pacels dzīvo un uzrakstīto Vārdu un tiks Dieva lietota, lai pasaulei atklātu Kristu.
Henrijs Grūbe
Mobila, Alabama

Ja Dievs ilgojas pēc pasaules evaņģelizācijas un tu neatbalsti misijas darbu, tad tu esi nostājies pretī Dieva gribai.
- Osvalds J.Šmits 

1.NODAĻA - KAD JĒZUS ATNĀCA
2.Timotejam 1:10 jūs atradīsit šādus vārdus: "Mūsu Pestītājs Kristus Jēzus... ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evanģeliju".
Iemesls, kāpēc Jēzus Kristus pasaulei nozīmē tik daudz, ir šis: viņš cilvēcei atnesa jaunu cerību- cerību dzīvot aiz kapa. Viņš nolaupīja nāvei tās varu un kapam tā uzvaru. Caur evaņģēliju Viņš iznesa gaismā dzīvību un nemirstību.
Pirms Jēzus Kristus atnāca, cilvēki mira bez cerības. Nāve bija vislielākais bieds, jo nāve bija to ienaidnieks. Cilvēki to ienīda, cīnījās pret to, drebēja tās priekšā. Viņš stāstīja par nākamo dzīvi; dzīvi, pilnu nebeidzama prieka un jautrības; dzīvi, kur vairs nebūs sāpju. Nekad vēl cilvēki nebija dzirdējuši par šādu dzīvi.
Vai varat iedomāties, ko šī vēsts nozīmēja tiem, kas baidījās no ļauniem gariem un kas visu savu dzīvi atradās verdzībā? Vai arī tiem, kas baidījās atrasties iznīcības liesmās? Vai varat saprast tos atdzisušos, kas var vienīgi skatīties uz priekšu nebeidzamajā dzīves ciklā, ciest un atjaunoties kādā citā dzīvības formā un tad beidzot pazaudēt prātu panteistiskā dieva apziņā?
Kāds prieks, kāda līksmība un atvieglojums, kad viņi beidzot izdzirdēja par godības pilno augšāmcelšanos un nebeidzamo dzīvi kopā ar Jēzu Kristu. Kāda cerība! Kāda atbrīvošana! Nekāda dvēseļu transmigrācija! Nekāda atdzimšana dzīvniekos vai cilvēkos! Nekādu briesmu no ļaunajiem gariem! Nekādu nākotnes ciešanu! Tā visa vietā Debesu paradīze, Tēva nams, daudz dzīvokļu. Dzīve ar Kristu vietā, kur valdīs neaprakstāms prieks un neizskaidrojams miers.
Šī dzīve iesākas tajā mirklī, kad dvēsele atstāj miesu, un tā ilgst mūžīgi. Iesākumā ar Kristu paradīzē, tad godības pilnā augšāmcelšanā, kad dvēsele un miesa tiek atkal savienotas kopā, un pēdīgi- Dieva Debesis. Kāda perspektīva! Un tas viss tikai tādēļ, ka Jēzus nāca un mūs atpirka no grēka. Kāda atklāsme! Ja nebūtu nācis Jēzus, nebūtu nākotnes. Būtu tumsība, bezcerība un izmisums. Viņš visu izmainīja.

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Osvalds Smits
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 104
Gads: 2004
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās