Pirmie soļi


Cena:
Cena ar atlaidi€3,55

Apraksts

Jēzus mūs aicināja kļūt par Viņa mācekļiem, kas nozīmē, ka mums ir sevi jāveltī sekošanai Viņam visā savā dzīvē. Kļūt par patiesu kristieti - tas ir vairāk nekā tikai izteikt savu veltījuma lūgšanu vai apmeklēt kādu konkrētu baznīcu; tas nozīmē dzīvot veltījuma dzīvi, kas ir patīkama Dievam.

Šī grāmata satur desmit soļus, kas ir pamats katram kristietim viņa garīgajai pieaugšanai un staigāšanai Jēzus pēdās.
Fragmenti

2.stunda
Jo tik ļoti Dievs mīlēja pasauli...

Dieva plāns

"Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību."
(Jāņa 3:16)

Dievs ir radījis brīnišķīgu pasauli. Viņa plāns bija, lai cilvēks kalpotu Dievam un Viņam pakļautos. Diemžēl šo uzdevumu neizpilda neviens, iesākot ar pirmo cilvēku un nobeidzot ar mani un tevi. Mēs visi esam Dievam nostājušies pretī, izvēloties pašu vadītu dzīves ceļu bez Viņa. Bībele to nosauc par grēku. Tādēļ cilvēce ir izvirtusi un izplata haosu un iznīcību pasaulē.

Dieva Dēls

"Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības."
(Romiešiem 3:23)

Mēs esam nopelnījuši ciešanas kā sekas mūsu grēkam un tiekam Dieva atstumti uz mūžiem. Tomēr Dievs mīl pasauli, jūs un mani tik stipri, ka sūtīja Savu dēlu Jēzu, kas, nācis no Dieva un būdams Dieva daļa, dalījās mūsu dzīvē un grūtībās. Tikai Jēzus nebija grēcinieks kā mēs. Viņš atnāca uz šo pasauli, lai paņemtu uz Sevis mūsu nepaklausības sekas. Mūsu vainas dēļ Dieva dusmas krita uz Jēzu, kas pats bija pilnīgi nevainīgs. Viņš tika notiesāts mūsu vietā un nomira, izciezdams nāves mokas. Bībele saka, ka, tiekot piesists Krustā, Viņš uz Sevis uzņēmās mūsu grēcīgumu, tomēr Jēzus nepalika miris. Dievs Viņu uzcēla augšā no nāves, un pēc Savas uzbraukšanas debesīs Viņš parādījās daudziem uz zemes. Jēzus dzīve, nāve un augšāmcelšanās atvēra mums ceļu, kas sniedz iespēju atjaunot zudušās attiecības ar Dievu.

Dieva piedošana

"Kas noliedz savu ļauno darbu, tam tas neizdodas, bet, kas tajā atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību."
(Sālamana pam.28:13)

Pirms mēs kļūstam taisni Dieva priekšā, mums ir nepieciešams lūgt piedošanu par mūsu sacelšanos, atzīt, ka mums nav taisnība, un lūgt Dievam žēlastību, ticot, ka Jēzus ir nomiris par mums. Kad Dievs mums piedod, mēs kļūstam attaisnoti Viņa priekšā un mums rodas iespēja sākt dzīvi no jauna. Notiek atdzimšana jaunā dzīvē tāpēc, ka Dievs mūs tagad redz kā dzimušus no jauna. Dievs pat dod mums Savu Garu, kas ir Dievs, lai mums palīdzētu dzīvot saskaņā ar Viņa prātu.

Dieva atbilde

Jēzus viņam saka: "ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani."
(Jāņa 14:6)

Cilvēks ir izmēģinājis visus iespējamos ceļus apmierināt savu tiekšanos virzienā pret Dievu, ieskaitot labu darbu darīšanu, žēlsirdību, upurēšanos un reliģiju. Tomēr tas viss nespēj palīdzēt sasniegt mērķi, jo tā nav Dieva atbilde mūsu pamata problēmai, kas ir atšķirtība no Viņa. Dieva atbilde ir viena- Jēzus.

Mūsu izvēle

"Jo, ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par Kungu un savā sirdī ticēsi, ka Dievs Viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts."
(Romiešiem 10:9)

Jēzus teica, ka Viņš reiz atgriezīsies, lai tiesātu pasauli; dzīvos un mirušos. Kad tas notiks, attaisnotie Dieva priekšā dzīvos mūžīgi Viņa tuvumā. Bet ja mēs atgrūdīsim Dievu un mūsu pestīšanas plānu caur Jēzu, sekas tādai mūsu brīvprātīgai izvēlei būs mūžīga atstumtība no Dieva bez mīlestības, bez draugiem, bez cerības un visa labā un skaistā. Dievs mums ir devis tiesības izvēlēties vienu no diviem ceļiem, kas mums jāizvēlas tieši šodien, kamēr vēl tas ir iespējams. Tas ir vissvarīgākais solis, kas mums jebkad dzīvē ir jāizdara- izvēlēties dzīvību vai nāvi.

Pāriplūstoša dzīve

"Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība."
(Jāņa 10:10)

Dievs vēlas izmainīt šo pasauli. Viņš vēlas to izdarīt caur tevi un mani, ienākot mūsu sirdī, uzņemoties uz Sevis daļu no mūsu problēmām, priekiem un skumjām, un uzticot mums Svēto Garu, kas mums palīdzēs dzīvot tādu dzīvi, kas mums ir paredzēta jau no mūžības.

Mūsu atbilde

Pastāv četri vienkārši soļi, kas jāizdara, lai mūsos ienāktu Jēzus dzīvība:

1.Mums jāapzinās, ka Dieva priekšā esam grēcinieki un ka neatbilstam Dieva prasībām.
2.Mums ar Dieva palīdzību ir jāaptur savs pašizvēlētais ceļš un tālāk jāiet pa Dieva nosprausto ceļu (grēku nožēlas ceļš).
3.Mums jātic, ka Jēzus Kristus, Dieva Dēls, nomira krustā, uz Sevis paņemdams sodu par mūsu grēkiem, un ar šo rīcību mums deva iespēju atkal atgūt zudušās attiecības ar Dievu.
4.Mums jātic, ka Dievs Jēzu uzcēla no mirušajiem un ka Viņš tagad atrodas pie Tēva labās rokas. Mums jāuzticas Jēzum un jāpieņem Viņu par savu Kungu un Glābēju, uzticot Viņam savu turpmāko dzīvi. Pieņemt Viņu par Kungu nozīmē Viņu darīt par galveno (saimnieku), un, ja Jēzus mums ko lūdz darīt, mums tagad Viņam ir jāpaklausa bez iebildēm.

Dieva garantija

Ja jūs lūdzāt lūgšanu, kas ir ievietota šīs nodarbības beigās (vai citu līdzīgu lūgšanu) un ja jūs to darījāt no visas sirds, apzinoties katru izteikto vārdu, jūs tagad esat kristietis. Nav svara, vai ko sajutāt vai nē- jūs jau esat izmainīits, jo Dievs to ir apsolījis un Viņš nevar melot. Jūs esat kļuvis par mācekli un Jēzus sekotāju. Jūsu izdarītais solis ir tikai pats sākums. Jūs līdzīgi jaundzimušajam ieejat dzīvē. Tagad jūs esat Dieva bērns, un Viņš jums ir devis Savu Garu, lai jūs iegūtu palīdzību un spēku, kas vajadzīgs dzīvei, kas būs patīkama Dievam. Kā jaunpiedzimušam bērnam ir daudz kas vajadzīgs, lai tas spētu augt, arī jaunpiedzimušam kristietim ir daudz vajadzību. Lasiet un izpētiet šīs grāmatas turpmākās stundas, lai iegūtu nepieciešamās zināšanas, kuras Dievs vēlas mums dot mūsu kristieša dzīvei.

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Bobs Gordons, Deivids Ferdoulijs
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 71
Gads: 2016
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās