Svaidījums


Cena:
Cena ar atlaidi€0,95

Apraksts

Svaidījuma svētums un unikalitāte. Bez svaidījuma nevar būt kalpošanas!
Fragmenti

1. nodaļa - Izprotot svaidījumu
Liekot pamatu
Bet Jēzus Gara spēkā griezās atpakaļ uz Galileju, un Viņa slava izpaudās pa visu apkārtni.
Un Viņš mācīja viņu sinagogās, un visi Viņu slavēja.
Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu.
Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās vietā, kur bija rakstīts:
“Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā.

Un pasludināt mūsu Kunga žēlastības gadu.
Lūkas 4:14-19

Jums ir svaidījums no Svētā, un jūs to zināt.
1. Jāņa 2:20

Un jums paliek tas svaidījums, ko no Viņa esat saņēmuši, un jums nevajag, ka kāds jūs mācītu; bet kā Viņa svaidījums māca jums visas  lietas un patiesi un nav meli, un kā Viņš jūs ir mācījis, tā palieciet Viņā.
1. Jāņa 2:27


Produkta informācija

Veids: Brošūra
Autors/i: Rodnejs Hovards-Brauns
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 32
Gads: 2002
Izmērs: 10 x 15

iesakām apskatīt

Nesen skatītās