Svētās asinis


Cena:
Cena ar atlaidi€4,25

Apraksts

PRIEKŠVĀRDS

“Rasas pilieni no Golgātas” – šinī grāmatiņā tie tiek izdoti no jauna pārstrādātā un saīsinātā veidā. Kad pirmais metiens bija izpārdots, es uzskatīju par lietderīgu to izdot zem nosaukuma “Svētās Asinis.” Gribu arī lasītājus mazliet iepazīstināt ar šīs grāmatiņas izcelsmi.

Pēc tam, kad es jau desmit gadus biju mīlējis savu Kungu un centies Viņam kalpot, man bija piedzīvojums, kuram bija tālejošas sekas visā manā turpmākajā dzīvē. Es izcīnīju cīņu ar grēku un savu miesu. Ar gavēšanu, lūgšanu un dziļām nopūtām es mēnešiem ilgi tiecos pēc uzvaras dzīves. Dažreiz man šķita, ka esmu grēku uzvarējis, bet negaidot tas atkal mani nogāza pie zemes. Tā tas notika arī 1895.g.l. jūlijā. Lielās dvēseles mokās es devos uz kādas baznīcas sakristeju, kuru izmantoju kā savu lūgšanas kambari. Šeit es nometos Tā Kunga priekšā ceļos. No dvēseles dziļumiem es brēcu uz Dievu: “Mans Apžēlotāj, es brēcu uz Tevi! Glāb mani no maniem grēkiem, no mana posta. Dāvā man uzvaru; vai arī ļauj man nomirt. Es vairs nevaru izturēt. Es vairs negribu grēkot...”

Kamēr es vēl tā lūdzu, Tas Kungs man atklājās. Viņš nostājās manā priekšā Savā cietēja godībā un uzlūkoja mani Savā žēlastības pilnajā mīlestībā. Man šķita, ka Viņš man skaļi sacīja: “Manās vātīs ir tava pestīšana. Uzticies Manu Asiņu spēkam.”

Kas tagad manī norisinājās, to aprakstīt es nespēju. Es atradu avotu, kur nomazgāt visus savus grēkus un netīrumus un iemācījos slavēt To Kungu un Viņa Asinsspēku. Jēzus Kristus dārgās Asinis kļuva par manu lielāko noslēpumu un par manas sludināšanas tematu. Man uzausa jauna rītausma. Tas Kungs pats man bija parādījis žēlastības bagātību, kas slēpjas Viņa vātīs, Viņš pats bija pārvērtis nāves ēnu rīta gaismā (Amosa 5:8). Kā vēl nekad, man atklājās, ka mūsu pestīšana ir apslēpta svētajā Jēzus Asinīs. Tur ir mūsu miera, taisnošanas, svēttapšanas pamats, tur atskan atpestīto gaviļu skaņas.

Es sludināju Jēzus Kristus Asinis. Taču daudziem šī mana sludināšana šķita ģeķība. Mūsdienīgais cilvēks negrib neko zināt par Dieva upuri. Viņš ir sašutis par patiesību, ka bezgrēcīgais nomira par grēciniekiem. Viņš taču pats ir sevis atpestītājs. Viņš ienīst asiņaino izpirkšanu. Pat ticīgajiem ir pielipusi pagānu mācība par sevis paša atpestīšanas iespēju. Pat kāds sludinātājs man reiz deva šādu padomu: “Nesludini, lūdzams, tik daudz par asinīm un vātīm. Mūsdienu cilvēks to vairs nespēj panest. Viņš ir jāpasargā no šīs asins teoloģijas.” Taču mani nebiedēja nedz Kristus pretinieku ienaids, nedz arī es uzklausīju šī sludinātāja padomu. Es sludināju Kristus Asinis. Dievs svētīja šo sludināšanu, jo pēc tam daudzi atrada mieru un dziedināšanu Kristus vātīs. Dr.Bedekeram bija taisnība, kad viņš teica: “Tur, kur tiek sludinātas dārgās Asinis, Dievs atbrīvo Sava Gara spēku.” Arī nelaiķis Šrenks ir teicis labus vārdus: “Kristus Asinis man ir dārgas un nepieciešamas, tās ir mans lielākais dārgums laikā un mūžībā. Un kad man nākas redzēt kādus kristīgus novirzienus, kur Kristus Asinis ir atstātas novārtā, viņu darbošanās man šķiet kā bērnu spēlēšanās.” Pareizi teikts. Zināmu mūslaiku sludinātāju evaņģelizācija ir mazvērtīgāka par viena aktiera teātri. Šāda evaņģelizācija ir blusu ķeršana. Tai trūkst spēka un uzvaras.

Bernhards Klairvokss (Clairvoux) atgādināja saviem brāļiem: “Pāri visam uzmaniet svēto trauku. Lai ne piliens Kristus asiņu neietu zudumā.” Jā, kā dievišķā noslēpuma sargiem mums jāuzmana Svētās Asinis un arvien no jauna tās Gara spēkā jāsludina cilvēkiem. Mēs to darām kopš divdesmitajiem gadiem. Šī grāmatiņa ir mans sprediķis. Vācijā, Šveicē, Holandē, Anglijā, Krievijā, Ēģiptē un Turcijā tūkstošiem dvēseļu ir sadzirdējušas tās vēsti, un daudzi ir iemācījušies slavēt Svēto Kristus Asiņu spēku.

“Apskaidrotais Kungs Jēzu, mans Pestītāj, mans Kungs un mans Dievs, Tavā priekšā es stāvu un nododu Tev šo mazo grāmatiņu. Tā ir veltīta Tavam godam. Caur Savām Asinīm un vātīm Tu esi mani dziedinājis un dāvājis manai sirdij un manai sirsapziņai dzīvību un mieru. Tavas Asinis ir dzēsušas pret mani celto apsūdzību, mani grēki man ir piedoti, un Tavas Asinis mani nostādīs svētu un bezvainīgu Tava vaiga priekšā. Tā ir mana drošība, un es par to Tevi slavēšu mūžīgi.

“Ņem šo grāmatiņu un piešķir tai Savu Svētību, lai tās lasītāji paši piedzīvotu Tavu brīnišķīgo Asins spēku. Atdari viņu acis, lai tie saredz Tavas vātis. Ieved tos Golgātas dzīvībā. Ieved viņus Savas būtības dziļumos! Tev vienam lai ir slava par izglābšanu! Dāvā, lai daudzi līdz ar mani reiz slavētu Tavu žēlastību, un ļauj mums, visiem atpestītajiem, kopā reiz dziedāt jauno dziesmu: ‘Tu esi cienīgs..., jo Tu tiki nokauts un esi mūs Dievam atpircis caur Savām Asinīm.’ Es pielūdzu Tevi! Paliec visos laikos mans Pestītājs, mans Kungs un Ķēniņš! Āmen.”


Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: J. Vetter
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 78
Gads: 2014
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās