Tēvi un uzticība


Cena:
Cena ar atlaidi€4,75

Apraksts

Šī grāmata atbildēs uz jautājumu, kā pārvaldīt sarežģītās attiecības tēvu un dēlu starpā. Caur šo mācību tu spēsi pārskatīt savas dzīves gaitu un spēsi atgriezt pazaudētās svētības. Tēvi ir īpaši ļaudis, kas audzina dēlus. Bez tēviem nebūtu dēli, kas turpinās kalpošanas darbu nākošajās paaudzēs.

Dieva aicinājums uzplaukt vai mirst caur tavām spējām iegūt attiecības ar tēviem. Lasi šo grāmatu un izvairies no lāsta, kas pavada tēvu negodāšanu, nepaklausīšanu un sliktas attiecības.
Fragmenti

1.nodaļa
Tēva pazīmes

Jebšu jums būtu desmit tūkstoši pamācītāju Kristū, tad tomēr jums NAV DAUDZ TĒVU; jo es jūs esmu, evaņģēliju sludinādams, dzemdinājis Kristū Jēzū.
1.Kor.4:15

Tēva dāvana ir visai reta dāvana. Ne katrs Dieva vīrs ir tēvs. Ne katrs, kas māca Dieva Vārdu, ir tēvs. Ne visi viessludinātāji un skolotāji ir tēvi.
Ne katrs pravietis ir tēvs. Pāvils norādīja uz to korintiešiem.

Tēvs ir visai reta dāvana

Būs daudz cilvēku, kas ietekmēs tavu dzīvi. Tev būs mācītāji un skolotāji, bet tie atšķiras no tēviem. Tēva iespaids nav salīdzināms ar kādiem citiem. Tēvs tev pasniedz vispilnvērtīgāko pamatu izaugsmei, kas sniedzas tālāk nekā mācība. Skolotājs ir norūpējies par labas stundas pasniegšanu. Pravietis ir norūpējies par Dieva Gara kalpošanu caur vīzijām, sapņiem un atziņas vārdu. Bet tēvs ir norūpējies par tavu komplekso garīgo izaugsmi.
Tāpēc garīgais tēvs sevī ietver daudz ko vairāk. Viņu nav daudz! Ir vieglāk pasniegt mācību, izmantojot iepriekš sagatavotus pierakstus, nekā nodrošināt ar pilnīgu garīgo aprūpi. Cilvēki var būt ļoti nepieejami un nepakļāvīgi. Vienīgi tēviem piemīt spējas tos uzturēt ilgākā laika peiodā.
Mums ir daudz mācītāju, evaņģēlistu un praviešu, bet pravietis ar tēva sirdi- kas gan to spēj atrast? Tieši tāpēc Pāvils teica: “Jums var būt desmit tūkstošu skolotāju, bet jums nav daudz tēvu.”
Tēvu raksturojošā pazīme nav viņa vecums vai pieredze, bet gan viņa spēja radīt sev atbilstošus sekotājus. Patiesībā pretēji vispārvaldošajiem uzskatiem ir daudz jaunu cilvēku ar tēva sirdi.
Dabiskajā lietu uztverē par tēvu var kļūt visai nelielā vecumā. Tēva bioloģisko radīšanas spēju pierādījums ir bērni, ko šis vīrietis rada. Bet lai viņus izaudzinātu, ir vajadzīga mīlestība, veltījums un pacietība. Beigās bērni kļūst par tēva atspulgu.
Ja tu, piemēram, salīdzini Elijas un Elīsas kalpošanas, tu atradīsi atšķirības starp pravieti ar tēvišķīgu dabu un pravieti bez tēvišķīgas dabas. Šīs atšķirības kļūs pavisam skaidras, kad tu izstudēsi viņu kalpošanas. Salīdzinot Elijas un Elīsas kalpošanas, tu ātri ieraudzīsi atšķirības starp cilvēku, kam ir tēva sirds un kam tās nav.
Abi- Elija un Elīsa- bija pirmšķirīgi pravieši. Bet Elijam bija vēl papildus dāvana- garīgā tēva spējas. Tāpēc viņam bija pēctecība. Elīsam nebija pēctecības. Viņš nolādēja Gehazi, kas bija viņa nākošais mantinieks pēc dzimtas. Viņš nolādēja Gehazi, kad viņš bija neuzticīgs naudas lietās. Tēva sirds nekad nenolādēs savu vienīgo dēlu un mantinieku.
Tēvišķīgs gars liek Dieva vīram radīt mācekļus- tādus pašus kā viņš. Vienkārši sakot, tēvišķības dāvana ir Dieva mīlestības izpausme. Ir vajadzīga mīlestība, lai izaudzinātu cilvēkus, kas joprojām nesaprot, kas ar viņiem tiek darīts.
Ir vajadzīga mīlestība, lai izaudzinātu cilvēkus, kas nesapratīs tevi vēl daudzus gadus. Patiešām, Dievs sūtīs daudzus skolotājus, kas kalpos mūsu dzīvēs. Viņi pasniegs mācību stundas un norādīs punktus veselīgajai mācībai. Bet tikai tēvs dzīvē tev ies līdzās un spers daudzus soļus tev blakus. Bez tevis apmācīšanas viņš tev kalpos mīlestībā un ar pacietību, lai tevi izaudzinātu un ievestu Dieva pilnīgajā gribā.
Tiekšanās pēc ideāla liek kalpotājam visu laiku meklēt ceļu uz pilnību. Ideālisti un perfekcionisti parasti nav labi tēvi. Viņi bieži nespēj atzīt, ka Dieva žēlastība kādas personas dzīvē iedarbojas lēni. Viņi paliek savās ilūzijās par ideālo, bet pie cilvēkiem tas parasti tā nedarbojas.
Tu vari pieņemt Dieva vīru kā skolotāju. Tu arī vari pieņemt viņu kā mācītāju. Tu vari pieņemt Dieva vīru kā pravieti vai evaņģēlistu. Bet ir arī iespējams pieņemt viņu kā garīgo tēvu.
Kaut tu atrastu šajā dzīvē savu garīgo tēvu! Kaut tu saņemtu tādu mīlestības kapacitāti, ka pats kļūtu par garīgo tēvu kādam citam!

2.nodaļa
Kā izšķirt un pieņemt atšķirīgus tēvus atšķirīgās dzīves sezonās

Dievs sūtīs tev dažādus tēvus dažādos laikos

Jebšu jums būtu desmit tūkstoši pamācītāju Kristū, tad tomēr jums nav daudz tēvu; jo es jūs esmu, evaņģēliju sludinādams, dzemdinājis Kristū Jēzū.
1.Korintiešiem 4:15

Dievs sūtīs tevi audzināt dažādus cilvēkus. Pirmais no tiem ir tavs zemišķais tēvs, ko tev ir pareizi jāpieņem. Tev nav jāsaskata savu zemišķo tēvu kā kādu “antīku,” kas nespēj izprast mūsdienu dzīves realitātes. Sava bioloģiskā tēva saskatīšana kā kādu sliktu izņēmumu neļaus tev saņemt no viņa lielu dzīves atziņas daudzumu.
Bioloģiskajam tēvam piemīt visai ierobežotas audzināšanas iespējas. Drīz jāsākas jaunai dzīves fāzei un uz skatuves jāparādās nākošajai personai, kas ir Dieva sūtīta tevis tālākai audzināšanai. Caur viņas kalpošanu tu saņemsi tēvišķīgas rūpes savai nākošajai dzīves fāzei. Bet tad var parādīties jau nākošā persona, kas spēlēs atšķirīgu tēva lomu tavā dzīvē. Patiešām, dzīve attīstās! Tēvišķais stafetes kociņš tiek nodots no vienas personas nākošajai.
Ir daudzas lietas, par kurām tavs bioloģiskais tēvs ar tevi nerunā. Varbūt viņam vajadzēja runāt par to visu, bet viņš nerunāja. Daudziem no mums mūsu tēvi nesniedza padomus, kā izvēlēties sievu vai vīru. Vairums bioloģisko tēvu tikai izteica vājus komentārus par dažādām lietām saistībā ar laulību.
Bieži tik tālu arī sniedzas viņu padomdošana laulībai. Paldies Dievam par mācītājiem, kas bieži uzņemas šo atbildīgo lomu un ievada jauniešus laulības izpratnē. Mācītāji bieži kļūst par nākošajiem tēviem viņu dzīves ceļā.
Kādu dienu mana meita man uzdeva jautājumu: “Tēt, kā sieviete nonāk stāvoklī?”
Es satrūkos no šī jautājuma tiešuma, bet spēju sevi pārvaldīt, lai atbildētu: “Dievs viņas padara grūtas.”
Bet viņa neatlaidās. “Es zinu, ka Dievs liek tām nokļūt stāvoklī, bet kā tas īsti notiek?”
Es nomurmināju kādu pavisam nesakarīgu atbildi. Ar lielām pūlēm man izdevās mainīt sarunas tēmu.
Vēlāk sieva man teica: “Tev jārunā ar saviem bērniem par seksu.”
“Kāpēc man? Tu runā ar viņiem par to.”
Tā mēs sākām strīdēties, un viņa man teica: “Tu esi ģimenes galva, tāpēc tu esi tas, kuram ar viņiem ir jārunā par to.”
Bet es atbildēju: “Bet tu esi viņu māte, un tu vienmēr ar viņiem runā. Tad kāpēc tu negribi ar viņiem runāt par šīm lietām?”
Viņa iebilda: “Nē. Tas ir tavs pienākums. Tev ir jāīsteno sava ģimenes galvas funkcija!”
Bet es nepiekritu. Es pielietoju savu ģimenes galvas autoritāti un uzticēju viņai runāt ar bērniem par visām šīm lietām.
Redziet, mēs bijām sasnieguši vietu, kur mūsu tēva un mātes iespējas bija nonākušas strupceļā. Mēs cerējām, ka Dievs sūtīs kādus citus kalpot pie mūsu bērniem kā mēs bijām kalpojuši pie citu cilvēku bērniem. Mēs lūdzām, lai uz skatuves parādītos sekojošais tēvs viņu dzīvē un palīdzētu tos vadīt pa drošu ceļu.
Simtiem instruktoru un skolotāju starpā vienmēr ir svarīgi izšķirt, kuri ir tēvi. Tēviem ir plašāks skatījums attiecībā uz dzīves jautājumiem. Viņu skatiens sniedzas tālāk par to, ko viņi izsaka. Tev atklāsies, ka viņu kalpošanā izpaužas rūpes par tevi. Viņu kalpošanai ir īpaša ietekme uz tavu dzīvi.
Viena no atslēgām, kā izšķirt tēvu, ir izdalīt debesu Tēva mīlestību, rūpes un vadību, kas caur šo cilvēku tiek iemiesotas tavā dzīvē.
Daudz cilvēku kļūdaini domā, ka šis pants saka, ka tev var būt desmit tūkstoši skolotāju, bet tev ir tikai viens tēvs. Raksti šeit saka, ka tev nav daudz tēvu. Tie saka, ka tev ir tikai daži tēvi.

Jums arī nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu Tēvs, kas debesīs.
Mateja 23:9

Tas tiek teikts tāpēc, ka neviena cilvēciska būtne nespēj patiešām būt visās lietās tāda, kādam ir jābūt tēvam. Visi cilvēki izkrīt no šīs lomas, un tikai mūsu debesu Tēvs patiesi izpauž to, kādam ir jābūt tēvam.
Vai neesi ievērojis, ka zemišķie tēvi bieži cīnās ar saviem bērniem? Pat bioloģiskie tēvi spēj izraisīt saviem bērniem daudz sāpju un ciešanu.
Daudzi bērni pat ienīst savus tēvus. Ir daudz tādu dzīvju, kas tiek saārdītas tēvu grēku dēļ. Tā ir liecība, ka tēvišķīgums dabiskajā cilvēkā ir pilns ar nepilnībām.
Šis ir iemesls, kāpēc ir akūta vajadzība pēc, kā es to nosaucu, “tēvu stafetes.”
Tēvu stafete nozīmē, ka Dievs sūta vienu pēc otras vairākas personas tavas dzīves un kalpošanas atšķirīgajās fāzēs. Ir svarīgi izšķirt un izdalīt šos cilvēkus, kad tie ienāk tavā dzīvē kā tavi palīgi.
To Jēzus ilustrēja ar līdzību Mateja evaņģēlijā 21. Patiešām, mēs tiksim tiesāti par savu attieksmi, kā mēs pieņemam dažādos tēvus, ko Dievs mums sūta.

Klausaities citu līdzību. Bija nama tēvs, kas dēstīja vīnadārzu, uzcēla tam visapkārt sētu, izraka tanī vīna spaidu un uzcēla torni, un iznomāja to strādniekiem, un pats aizceļoja. Kad augļu laiks atnāca, tad viņš SŪTĪJA SAVUS KALPUS pie strādniekiem, lai saņemtu savus augļus. Bet strādnieki ņēma viņa kalpus: vienu tie šauta, otru nokāva un trešo nomētāja akmeņiem. Viņš SŪTĪJA ATKAL CITUS KALPUS, vairāk kā pirmoreiz, un tie darīja viņiem tāpat.
Beidzot viņš sūtīja pie tiem savu dēlu un sacīja: no mana dēla tie taču kaunēsies. Bet, kad strādnieki ieraudzīja viņa dēlu, tie sacīja savā starpā: šis ir tas mantinieks: iesim, nokausim to un paturēsim viņa mantojumu.
Un viņi ņēma to, izmeta no vīnadārza ārā un nokāva.
Mateja 21:33-39

Dievs iesūta tēvus mūsu dzīvēs, ko mēs bieži neizšķiram no pārējo cilvēku vidus. Cilvēki pat cīnās ar saviem tēviem! Mums ir jāmācās izšķirt un pieņemt tos tēvus, ko Dievs iesūta mūsu dzīvēs.

Kāda ir atšķirība starp tēva pieņemšanu un pamācītāja pieņemšanu?

Pamācītāja vai skolotāja pieņemšana sevī ietver mācības pieņemšanu, ko Viņš pasniedz no Vārda. Pieņemt tēvu- tas nozīmē atzīt un pieņemt pašu personu tā, lai vitālā dzīvību sniedzošā kalpošana no viņa dzīves ieplūstu tavā dzīvē un tālāk ieplūstu citos ap tevi.
Dabiskajā lietu uzskatā tavs bioloģiskais tēvs ir tas, kas daudzējādi tevi ietekmē. Viņš tevi māca, kā ēst, kā ģērbties un kā dzīvot. Viņš tev sniedz gudrību, padomu un dzīves mācību stundas. Viņš uzstāda tavā dzīvē piemēru, kam sekot, kalpodams par iedvesmojuma un dzīves vadības paraugu.
Salīdzini to ar savu skolotāju vadību. Šie tavi instruktori bieži tevi nevada tik rūpīgi un uzmanīgi, kā to dara tēvi. Nonākot kāda tuvumā, kas būtiski ietekmē tavu dzīvi, tu, iespējams, esi sastapies ar vienu no tēviem, ko Dievs ir sagatavojis un nolicis tevis tālākievešanai dzīvē.

Neizdari kļūdu, pieņemot savu tēvu tikai kā savu pamācītāju

Kādi ļaudis izdara kļūdas, pieņemot tēvus tikai kā savus skolotājus vai instruktorus. Viņi tā dara neaptverot, ka šādi tie pazaudē piekļuvi savas turpmākās izaugsmes avotam. Pieņemot šo pie mums sūtīto tēvu padomu tikai daļēji, mēs ar šādu rīcību nonivelējam tēvu lomu līdz skolotāja līmenim. Ir kādi cilvēki, kam Dievs ir mani aicinājis būt par tēvu. Bet esmu spiests attiekties pret tiem kā viņu skolotājs, jo tas ir tas, ko viņi vēlas.
Līdzība Mateja evaņģēlija 21.nodaļā skaidri parāda, ka Dievs mūs sodīs par veidu, kā mēs attiecamies pret cilvēkiem, ko Viņš ir atsūtījis pie mums. Ir tēvi, ko Dievs ir atsūtījis tieši pie manis, un man viņi ir jāatpazīst.
Kādu dienu es klausījos kāda Dieva vīra sludināšanu, kad Tas Kungs manī ierunājās. Viņš man teica: “Es sūtu šo vīru pie tevis kā tēvu. Es vēlos, lai tu no šodienas viņu pieņem kā tēvu.” No tā laika es attiecos pret šī vīra kasetēm pilnīgi atšķirīgi.
Es pilnīgi atvēru savu sirdi, lai pieņemtu visus viņa kalpošanas aspektus, kas caur šo kalpotāju man tika piedāvāti.
Piepeši šī cilvēka grāmatas un CD man kļuva īpaši interesanti. Agrāk es tikai apguvu kādas no viņa mācībām, bet tagad es vēlējos iegūt no viņa visu. Es zināju, ka man caur šo cilvēku ir jāiedzimst jaunā kalpošanas pakāpē.
Tagad es patiešām saprotu, ka tu vari pieņemt kādu personu kā savu pamācītāju, bet tu vari kāpt augstāk un pieņemt viņu kā savu tēvu.

3.nodaļa
Desmit tēvu veidi

1.Tavs debesu Tēvs

...Kad lūdzat Dievu, tad sakait: Tēvs! (Mūsu Tēvs debesīs)...
Lūkas 11:2

Vairumam no mums ir iespaids, ka debesu Tēvs ir dusmīgs Dievs, kas ir gatavs mani izdeldēt, ja es neesmu bijis atļāvīgs un pakļāvīgs Kristus ienākšanai manī. Mums bieži ir sajūta, ka Viņš joprojām vēlas mūs pazudināt!
Īstenībā Dievs ir vārdos neizteicamas mīlestības pilns. Mūsu debesu Tēvs par mums bezgala rūpējas. Ciešāks skatiens uz stāstu par pazudušo dēlu rāda Tēva attieksmi pret saviem grēcīgajiem bērniem. Viņš mūs mīl. Kaut gan mēs tūkstošiem reižu grēkojam, Viņš joprojām mūs mīl.

Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās; atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts.- Un viņi sāka līksmoties.
Lūkas 15:20-24

2.Tavs tēvs, kas tevi dzemdina Kristū

Šī ir persona, kas tevi ir atvedusi pie Tā Kunga. Viņš vai viņa ir tā persona, caur ko tu esi atdevis savu dzīvi Kristum un kļuvi par no jauna piedzimušu kristieti. Dievs sūta pie mums cilvēkus, kas mūs dzemdina Tai Kungā. Mums ir vienmēr tos ir jāgaida un jāpieņem. Tikai pateicoties viņiem mēs kādā dienā dosimies uz debesīm.

3.Tavs garīgais tēvs

Šī ir persona, kas tevi apmāca garīgajās lietās. Persona, kas tevi pieved Kristum, var tevi garīgi arī neaudzināt. Šī stafete tiek tālāk nodota tavam garīgajam tēvam. Viņš tevi apmācīs izdalīt kluso laiku ar To Kungu. Garīgais tēvs tevi iepazīstinās ar dievišķiem paradumiem, kas tevi izveidos par garīgu milzi. Garīgais tēvs var tevi iepazīstināt ar citiem kristīgajiem draugiem. Garīgais tēvs var tevi iepazīstināt ar labām draudzēm un ticīgo grupām tavā apkārtnē. Garīgais tēvs var lūgt par tevi, lai tu saņemtu Svētā Gara kristību. Garīgais tēvs var tev mācīt Dieva Vārda pamatus, kas tev palīdzēs dzīvē nostāties par Kristu.

4.Tavs tēvs kalpošanā

Bieži tēvus kalpošanā sajauc ar tēviem Kristū un garīgajiem tēviem. Cilvēki attiecas uz tēviem kalpošanā kā saviem garīgajiem tēviem. Bet tēvs Kristū ļoti atšķiras no tēva kalpošanā vai garīgā tēva. Tēvs Kristū tevi dzemdina Jēzū Kristū, un tēvs kalpošanā tevi dzemdina kalpošanas darbā.
Dievs ir mani svētījis ar brīnišķīgiem Dieva vīriem, caur ko mana dzīve ir tikusi pilnīgi pārveidota. Esmu kļuvis par mācītāju un kalpotāju tikai caur viņu tēvišķo kalpošanu manā dzīvē. Pagājušajos laikos Tas Kungs mani ir svētījis ar citu tēvu sūtīšanu manā dzīvē, lai mani paceltu nākošajā kalpošanas fāzē.
Tēvs kalpošanā ir persona, kas tevi ir dzemdinājusi kalpošanā Tam Kungam. Caur viņa ieguldījumu tu iesaisties vissvarīgākajā darbā pasaulē.

5.Tavs bioloģiskais tēvs

Tā ir persona, no kura bioloģiskās sēklas ir radies tavs zemišķais iesākums. Fiziskais tēvs bieži ir vienīgā persona, ko atzīst viņa bērns. Tā ir liela kļūda, jo viņš nav un nevar būt vienīgā persona, kas tevi izaudzina. Tāpēc Jēzus teica: “Nesauciet nevienu par savu tēvu!” Viņš zināja, ka neviena zemišķā persona nespēj viena pati īstenot pilnīgo tēva pienākumu.

Jums arī nevienu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu Tēvs, kas debesīs.
Mateja 23:9

Es vienmēr lūdzu, lai Dievs sūta manu bērnu dzīvēs tēvus, kas tiem palīdzēs dažādās viņu dzīves attīstības stadijās.
Reiz es lūdzu par kādiem jauniem ļaudīm atmodas sapulcē. Es lūdzu par tiem no visas sirds. Tad mani satrieca spēja atskārsme: “Vai atradīsies kāds, kas lūgs par manu meitu, kad viņa būs divdesmit vienu gadu vecumā?”
Es lūdzu, lai Dievs sūta savus kalpus manu bērnu dzīvēs tā, lai viņi varētu tikt svētīti un saņemtu aprūpi atšķirīgos viņu dzīves posmos.

6.Tavs adopcijas tēvs

Dažreiz bioloģiskais tēvs nav pieejams, jo ir miris, ir šķīries vai vienkārši atsakās no saviem bērniem. Daudzi bērni izaug neideālās situācijās nepilnās ģimenēs, un Dievs ieceļ kādus citus cilvēkus tēva vietā.
Kādu dienu es skumu par kāda mūsu mācītāja nāvi. Biju satvēris rokās viņa trīcošo un drebošo sievu, izmisīgi cenšoties viņu mierināt, kad viņa skatījās uz sava vīra mirušo ķermeni. Īsi pēc tam ar mani runāja viens no mūsu ārstiem. Nekad neaizmirsīšu viņa teikto.
Viņš man teica: “Nebīstieties. Es zinu, ka jūsu domas tagad ir: Kāpēc viņš nomira? Kāpēc gan tādam labam cilvēkam mūs tagad bija jāaststāj?”
Viņš turpināja: “Cilvēki teiks: Dievam noteikti jābūt dusmīgam uz draudzi, ja jau Viņš licis nomirt tās mācītājam.”
Viņš turpināja: “Bet redziet, nāve ir daļa no dzīvības ceļa. Mēs nekad nesapratīsim visu, ko Dievs dara.”
Tad viņš pateica kaut ko, kas mani pārsteidza. “Mans tēvs nomira divdesmit piecu gadu vecumā, kad es vēl atrados mātes miesās.”
Viņš teica: “Man ļoti žēl savu māti. Es nekad neesmu redzējis savu tēvu.”
Viņš turpināja: “Iespējams, es nekad nebūtu kļuvis par visā pasaulē pazīstamu ķirurgu, ja mans bioloģiskais tēvs būtu dzīvs.”
Šis cilvēks bija kļuvis par visā pasaulē pazīstamu ķirurgu, un viņu godāja visā valstī. Viņš bija sasniedzis šīs spējas nevis ar sava bioloģiskā tēva, bet ar adopcijas tēva palīdzību.
Adopcijas tēvs ir kāds, kas bērnam nostājas tēva vietā, kad viņa īstā tēva nav. Dažreiz adopcijas tēvi ir pat labāki nekā viņu bioloģiskie tēvi. No šejienes mēs varam mācīties divas patiesības:
Nebaidies mirt. Dievs parūpēsies par taviem bērniem. Viņš atradīs adopcijas tēvus, kas var būt pat labāki par tevi.
Neatturies no mīlestības izpausmes, ja jūsu ģimenei ir iespējams pieņemt kādu citu bērnu ģimenē vai arī uzņemties aizgādniecību kādam bērnam. Tu vari būt adopcijas tēvs, ko Dievs noliek, lai parūpētos par bērnu, kas zaudējis savu tēvu.

7.Tavs sievastēvs

Mozus ganīja Jetrus, sava sievastēva, Midiāna priestera, avis. Viņš aizdzina avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba.
2.Mozus 3:1

Tavs sievastēvs ir kāds cits svarīgs tēvs. Mozus bija īpaši svētīts caur savu sievastēvu. Viņš saņēma svarīgu padomu caur savu sievastēvu.
Mans sievastēvs ir bijis man liela svētība. Viņš mani iedvesmoja būt brīvam no parādsaistībām un kļūt par celtnieku. Patiešām Dievs lietoja manu sievastēvu, lai svētītu manu dzīvi. Daudzreiz esmu savai sievai norādījis, cik svētīta viņa ir, jo viņai ir tāds tēvs.

8.Draudzes tēvs

Draudzes tēvs ir draudzes dibinātājs. Viņš ir tēvs tādā nozīmē, ka ir devis dzimšanu draudzei. Caur viņa kalpošanu ir radusies draudze. Kā Pāvils teica korintiešiem:

Jebšu jums būtu desmit tūkstoši pamācītāju Kristū, tad tomēr jums nav daudz tēvu; jo es jūs esmu, evaņģēliju sludinādams, dzemdinājis Kristū Jēzū.
1.Korintiešiem 4:15

9.Kustības tēvs

Tātad atzīstiet, ka tie, kas tic, ir Ābrahāma bērni.
Galatiešiem 3:7

Ir arī pašas kustības tēvi. Piemēram, Ābrahāms ir pazīstams kā ticības tēvs. Šādi cilvēki tiek atzīti kā tie, kas dzemdina paaudzes.
Kennets Heigins ir pazīstams kā mūsdienu ticības kustības tēvs.
Džons Veslejs ir metodistu draudžu kustības tēvs.
Tēvi ir kas īpašs. Dēli var darīt lielākus darbus nekā viņu tēvi, bet tie netiek izšķirti kā tēva darbi. Piemēram, kalpošanā šodien ir lieli dziedinātāji un mācītāji, bet tēvi vienmēr paliek tēvi.
Elīsa darīja lielākus darbus nekā Elija. Tomēr Elīsas kalpošana bija divas reizes spēcīgāka nekā Elijas, viņš darīja divreiz vairāk brīnumu nekā tos darīja Elija.
Jozua iegāja Apsolītajā zemē. Viņš iekaroja zemi, ko Mozus nespēja ieņemt. Viņš īstenoja Mozus sapni daudz lielākā spēkā. Bet ne Elīsa, ne Jozua vieni paši neguva panākumus. Viņi bija lieli kalpotāji, tikai ne tēvi.
Pārvēršanās kalnā ne Elīsa, ne Jozua neatradās kopā ar Jēzu. Tēvi bija tie, kas parādījās vīzijā.
Nekad neaizmirsti, ka tēvi ir īpaši dārgi Tam Kungam. Jauniem ļaudīm nav jāpieviļas, gūstot sasniegumus. Nedomā, ka tu esi lielāks par savu tēvu! Viss, ko var darīt dēli un meitas, ir celt uz savu tēvu gūto panākumu pamata.

10.Tavs tēvs grēkā

Tēvs grēkā ir kāds, kas tevi iepazīstināja ar grēka dzīvi.
Kāds no mums nekad nebūtu iepazinis grēka dziļumus, ja nebūtu bijušas personas, kas burtiski paņēma mūs pie rokas un lika tām darīt ļaunu.
Kādi no mums nekad nebūtu pazinuši laulības pārkāpšanas grēku, ja mēs nebūtu satikuši kādu pretējā dzimuma personu, kas mūs ieveda seksuālā grēkā.

Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Dāgs Hevards-Mills
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 168
Gads: 2012
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās