Ticīga cilvēka dokumenti


Cena:
Cena ar atlaidi€1,00

Apraksts

Dzimšanas apliecība. Ciltsgrāmata. Mantojuma tiesības. Apsargāšanas līgums. Apdrošināšanas līgums. Manas pestīšanas apliecība. Nomaksas orderis. Manu tiesību aizsardzība. Apdrošināšanas līgums no ūdens. Mīlestības vēstule. Ieejas biļete. Vecuma apdrošināšanas līgums. Garantijas līgums. Garantijas apliecība. Mūžīgās dzīvības garantija. Goda raksts.
Fragmenti

1) Dzimšanas apliecība; 2) Ciltsgrāmata
1) Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.
Jāņa ev.3:3
Bet, cik Viņu (Kungu Jēzu) uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam, kas ...dzimuši ...no Dieva.
Jāņa ev.1:12,13
Bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs.
Lūkas 10:20
Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi Mans!
Jesajas 43:1

2) Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā.
1.Pētera 2:9
Viņam, kas mūs mīlējis, kas mūs ar Savām asinīm atsvabinājis no mūsu grēkiem un kas mūs darījis par ķēniņiem, par priesteriem Dievam, Savam Tēvam; Viņam lai ir slava un vara mūžu mūžos! Āmen!
Jāņa atkl.1:5,6

Produkta informācija

Veids: Brošūra
Autors/i: Viņa Vārds Manī
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 16
Gads: 2008
Izmērs: 9 x 14

iesakām apskatīt

Nesen skatītās