Vai jūs Svēto Garu esat saņēmuši?


Cena:
Cena ar atlaidi€3,30

Apraksts

Šīs, mūsuprāt, visai vērtīgas grāmatiņas ievadam gribam pielietot pazīstamā evaņģēlista Billija Grehema liecību par Osvaldu Smitu.

Osvalda Smita vārds ir pasaules evaņģelizācijas simbols. Viņa pastāvīgie ceļojumi cilvēku glābšanas darbā, viņa sekmīgā ticīgo ļaužu piesaistīšana ziedot evaņģelizācijas darbam ir virzošais spēks un ierosmes pamats daudziem misiones darba pasākumiem. Kad pirms kādiem gadiem misiones degsme daudzās vietās bija izdzisusi, “Saucēja Balss tuksnesī” no Toronto joprojām nenogurstoši sauca: kā misionārs Dr.Osvalds Smits vēl joprojām ar sava gara degsmi pazudušo grēcinieku glābšanai ir nepārspēts paraugs.

Tāds viņš ir arī kā evaņģēlists. Viņa spēcīgais evaņģēliskais aicinājums, svētrunu konkrētums un īpašās spējas pievest dvēseles Kristum ir apliecinājušās viņa kalpošanā neskaitāmās baznīcās.

Viņa Toronto draudze ir pārliecinošs piemērs visai kristīgo pasaulei. Šīs draudzes galvenā uzmanība ir pievērsta vispasaules evaņģelizācijai un pagānu tautu misionei. Pie reta mūsdienu draudzes gana var atzīmēt reizē tiek ilgu un auglīgu kalpošanu, kā tas ir ar Dr. Osvaldu Smitu.

Esmu vairākkārt sludinājis viņa baznīcā un vienmēr esmu bijis pārsteigts, atrodot lielo dievnamu ļaužu pārpildītu. Vienīgi Dievs zina, cik liels ir to dvēseļu skaits, kas tur ir atraduši Kristu.

Viņa grāmatas ir pārtulkotas desmitiem valodās. Tās lasot, nevar nesajust viņa kvēlo mīlestību uz dvēselēm; pat viņa iespiestie vārdi nezaudē ne entuziasmu, ne spēku un liesmainā aicinājuma un degsmes iespaidu uz grēciniekiem. Kad lasīju viņa grāmatas, Tās Kungs savā laikā aizdedzināja arī manu sirdi un iespaidoja visu manu personīgo kalpošanu.

Viņš ir sarakstījis arī daudzas garīgas dziesmas, kuras tagad dzied gandrīz visā pasaulē. Arī tajās nevar nesajust vispatiesāko autora mīlestību uz dvēselēm. Daudzkārt esmu novērojis šo dziesmu iespaidu uz ļaužu sirdīm un zinu, ka tās vienmēr ved pie grēku nožēlas un pazemošanos Dieva priekšā.

Viņa personīgā dzīve ir svētīta Dievam un Viņa Valstības izplatīšanai. Dr.Osvalda Smita paraugs ir iededzis daudzu tūkstošu Evaņģēlija sludinātāju sirdīs vēlēšanos pēc dedzīgākas kalpošanas. Viņa Svētā Gara piepildītā lūgšanas dzīve ir svētīgs paraugs visiem. Pat dažas minūtes kopā ar viņu ir pietiekošas, lai sajustu visu viņa dvēseles brīnišķīgo liesmojumu.

Droši var sacīt, ka tikai reizi katrā paaudzē Dievs pasaulei dod tik ļoti apdāvinātus vīrus. Ja Tā Kunga atnākšana aizkavētos, varam nešaubīties, ka Dr.Osvalda Smita dzīves liesma paspēs aizdedzināt vēl daudzu ļaužu sirdis arī nākotnē. Patiesi, pašlaik pasaulē nav neviena cita, kas tā spētu runāt par dvēseļu pestīšanu.
Dr.Billijs Grehems

Priekšvārds
Īsts evaņģēlists ne tikai dzīvo un sludina Evaņģēlija vēsti. Ja viņš atrod laiku, viņš arī pieraksta šo Evaņģēlija vēsti. To ir darījis arī mans draugs garīgajā darbā: viņš ugunīgos teikumos ir uzrakstījis to, ko arī ir sludinājis un realizējis savā dzīvē – un, ja būtu vēl kāds veids, kā izskaidrot pasaulei vēsti par Svēto Garu, tad Osvalds Smits arī to būtu pielietojis. Neesmu nemaz pārsteigts, ka viņš ir sarakstījis grāmatu par Svēto Garu: tā viņam ir gluži dabīga lieta.

Daži ļaudis raksta grāmatas, lai kļūtu pazīstami kā autori vai citu grūti saprotamu iemeslu dēļ, bet Osvalds Smits ir no tiem retajiem, kam ir patiess iemesls caur uzrakstīto klauvēt pie lasītāju sirdīm. Viņš grib, lai arī citi pazītu Svēto Garu. Jā, viņš vēlas, lai visa pasaule pazītu Svēto Garu – ne tikai Tā dāvanas, spēku vai mieru, kas nāk pēc iepazīšanās ar Svēto Garu, bet pašu Garu. Tā ir liela starpība.

Osvalds Smits raksta par Svēto Garu kā par Personu, nevis kā par kādu piedzīvojumu, lai cik liels vai svētīgs tas arī nebūtu, un kuru viņš vēlas, lai ticīgais iegūtu, bet gan par Svēto Garu sirdī. Šī iemesla dēļ mana drauga grāmata labi pakalpos, lai izlabotu ticīgo kļūdas un nepilnības attiecībā uz šo jautājumu; jā, patiešām, tā brīdina no fanātiskiem pārspīlējumiem no vienas puses un no sastinguma no otras puses. Tā ir autoritatīvs palīgs attiecībā uz būtisku un lielu tematu un vedīs daudzus pie veselīgiem, uz Sv. Rakstiem dibinātiem uzskatiem attiecībā uz šo svarīgo atziņas jautājumu. Esmu lepnāks kā jebkad agrāk, ka mēs ar Osvaldu Smitu esam draugi Kristū.
Klintons H.Čerčils
Fragmenti

1.nodaļa
VIŅŠ PATS Vai jūs Svēto Garu esat saņēmuši? (Apustuļu darbi 19:2) Vai tu pazīsti Viņu kā Personu? Nevis Viņa dāvanas, bet Viņu Pašu; nevis Viņa svētības, bet Viņu pašu. Vai Viņš valda tavā dzīvē? Vai tu pazīsti Viņu - Trīsvienības Trešo Personu. Tu kaut ko meklē, meklē, meklē visu laiku, tomēr neesi apmierināts. Grēka spēks vēl nav salauzts tavā dzīvē, kaut gan tu mīli Dievu. Vēl tik daudz no sevis paša ir tevī. Cīnies kā gribi, tu netiec no tā vaļā. Kārdināšanas, kuras tev likās sen pagājušas un uz visiem laikiem kā beigušās, atkal ir parādījušās. Grēki, kuri ir pret tavu gribu, no kuriem tu vēlētos ar riebumu nogriezties, – smejas un mēdās par tavu krišanu. Kāpēc tā? Ahā, tu pats esi šis noslēpums. Tu taču meklēji kādu sevišķu pierādījumu vai piedzīvojumu, kādu pārdabīgu spēku, kurpretī tev vajadzēja meklēt Viņu un tikai Viņu. Tā Svētais Gars tika apbēdināts, noslāpēts un bija spiests aiziet. Jā; un Viņš stāvēs nomaļus un ļaus tev meklēt, līdz tu ar slimu sirdi un vīlies nogriezīsies no visa cita un meklēsi Viņu Pašu, tikai Viņu vien. Kad Viņu pazīst un pieņem, cik ātri un cik priecīgi Viņš uzņemas vadību. Tad kārdināšanas brīnišķīgā kārtā norimst. Grēks tad pazaudē savu spēku. Ļaunas domas, kuras iepriekš likās visuvarenas, top nespēcīgas un nekaitīgas. Uztraukums un rūpes, zūdīšanās un nevajadzīga steiga, miesa visās tās dažādajās izteiksmēs un izpausmēs pārvēršas mierā un klusumā, uzticībā, pacietībā un priekā Svētajā Garā. Kritizēšanas un aprunāšanas vietā tad atnāk slava un klusuciešana. Mežonīgās kaislības tiek savaldītas. Dzīve šķīstībā tad top par pavisam dabīgu lietu. Viss tas notiek tikai tāpēc, ka Svētā Gara Persona tiek atzīta, pieņemta, apliecināta un tai tiek parādīta uzticība. Ak, kādas pārmaiņas! Vai jūs, mīļotie, esat ar mieru ielaist Viņu sevī; jeb vai jums labāk patīk kādas no Viņa svētībām? Vai varbūt jūs dziļi savā sirdī sakāt: “Svētais Gars, es gribu Tavas dāvanas, bet es negribu Tevi. Svētī mani, bet palieci no manis atdalīts. Dod man spēku, bet tad atstāj mani.” Vai tāds ir tavs stāvoklis? Esat pavisam atklāts. Vai jūs patiesi gribat, lai Viņš pats atnāk un pastāvīgi jūsos iemājo un valda? “Labi; un kas tad būs, kad Viņš atnāks un iemājos?” jūs jautājat. Atļaujiet man jums ko pateikt. Svētais Gars, jūs taču atceraties, ir pielīdzināts balodim. Balodis ir tik viegli aizbaidāms! Tas vienmēr ir gatavs aizlaisties. Tāds ir arī Svētais Gars. Viņš ir arī svēts. Viņu sauc, jūs to zināt, par “Svēto Garu.” Viņu var viegli apbēdināt un noslāpēt. Tad bez trokšņa un nepamanīts Viņš aiziet projām. Kā tev liekas, cik ilgi Viņš kavētos, ja Viņš ieskatītos tavā sirdī... ja Viņš ieraudzītu tur lietas, kas Viņam ir riebīgas? Un tomēr tu gribi šīs lietas sevī paturēt, jo tava miesa no tām barojas; tātad tu negribi Viņu. Jā gan, tu gribi Viņa dāvanas, Viņa spēku, Viņa svētības, jo tās tevi tā nepārliecina par grēku un tu nemaz nejūties tik neērti. Bet Svētais Gars Pats... Bet tu negribi maksāt šo cenu, un tāpēc Viņš nevar tevī ienākt. Tātad izvēlies, mīļais draugs. Prieks, miers un viss cits, ko Dievs sola, var būt tavs, bet tas nāks vienīgi cauri Svēto Garu kā Viņa dzīves izpausme tevī. Aprēķini šo maksu un izšķiries – vai tu pieņemsi Viņu vai atstāsi. Viss ir atkarīgs no tava lēmuma tieši tagad. Viņa vēlēšanās ienākt tevī ir stiprāka nekā tava vēlēšanās ielaist Viņu. Tad nu neapbēdini Viņu atkal kā agrāk, bet atsaucies uz Viņa maigo aicinājumu un ļauj Viņam, Viņam Pašam, Svētam Garam, pārņemt tevi savā varā.


Produkta informācija

Veids: Grāmatas
Autors/i: Osvalds Smits
Izdevniecība: Viņa Vārds Manī
Valoda: Latviešu
Vākojums: Mīkstie vāki
Lappuses: 44
Gads: 2012
Izmērs: 14 x 20

iesakām apskatīt

Nesen skatītās